2 Klases lietuviu kalbos uzduotys

2 klases lietuviu kalbos uzduotys Microsoft Power Point Presentation 316. View more presentations or Upload your own. Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis.

2 Klases lietuviu kalbos uzduotys

Prisimink rašytojus, parašyk jų vardus ir pavardes (2t.) a) Vaikų mėgstamas rašytojas, kuriantis apysakas apie. Lietuvių kalbos užduotys 2015-2016 m. Kokių spalvų pavaizduoti geometriniai kūnai turi 6 sienas? Trumpa anotacija Kompiuterinė priemonė skirta pakartoti lietuvių kalbos taisykles (II kl.).

2 Klases lietuviu kalbos uzduotys

Papildomos užduotys 2 klasei (lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas). Norite patikrinti mokinių žinias arba duoti jiems papildomų užduočių?

Teksto suvokimo užduotys II klasei (atsakymai). Ir antros klasės lietuvių (gimtosios) kalbos mokymo(si) priemonių komplekto „Pupa" tikslas lieka kalbinės vaiko. SOLFEDŽIO PAGRINDAI IR UŽDUOTYS II klasei su kompaktine plokštele. Jame rasite nuoseklią mokymosi sistemą. Nauja vadovėlių komplektų serija „Taip! IŠMANIOJO SKAITYTOJO UŽRAŠAI 1-2 klasei.

Nestandartiniai uždaviniai 2 klasei.

2 Klases lietuviu kalbos uzduotys

Pratybos skirtos mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, gamtos ir. Kūrybinės užduotys kviečia I-II klasės mokinius į savarankiško mokymosi dirbtuves. Sugalvokite 2 mįsles ir paprašykite jas įminti klasės draugų. Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, kalbinis ugdymas 1-2 klasėje. Konkurso užduotis mokiniai gali atlikti mokyklos kompiuterių klasėje.

Negalėjo pasakyti kodėl, bet labai pasikeitė j_dviejų sant_kiai per tą. II klasės vadovėlis „Naujasis šaltinis” parašytas pagal naujas Pradinio ugdymo. Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas I – II klasei. III klasei Atnaujintas leidimas Arkadijus Kiseliovas ir kiti -1.

You may also like