Augalijos tipas savana

Augalijos tipas savana Savana – subekvatorinių platumų geografinė zona. Augalija: žolė, kurios aukštis siekia 2 m, retos giraitės, įvairių rūšių palmės. Didžiausą plotą savanos apima Afrikoje ( apie 40 procentų žemyno ploto).

Augalijos tipas savana

Antarktidos klimatas atšiaurus, skurdi augalija ir gyvūnija. SAVANOS Mokslininkai Žemę skirsto į augalijos zonas. Tipiškos savanos yra žolėmis apaugę atviri plotai su pavieniais medžiais arba jų grupėmis (guotais). Pasaulyje esama keliolika savanų tipų, tačiau būdingiausia.

Augalijos tipas savana

Kiekvienoje zonoje atskiro rajono augalija ir gyvūnija priklauso nuo jo klimato.

Nuo sausojo laikotarpio trukmės priklauso augalijos pobūdis. Pagal tai skiriami trys savanų tipai: drėgnosios, sausosios ir dygliuotosios. Dygliuotoji savana yra panaši į dykumą. Savanų gyvūnija skirtinguose žemynuose labai įvairi. Labiausiai paplitę du savanų tipai: kampos-limpos ir kampos-serados. Savanà – geografinė zona, kurioje auga vešli žolinė augalija.

Savana – (isp. sabana < karibų k. zavana) – geogr. Tolstant nuo pusiaujo, drėgnuosius pusiaujo miškus keičia savanos (2 pav.).

Augalijos tipas savana

Jų yra beveik visuose žemynuose. Augalijos pobūdį lemia sausojo laikotarpio trukmė. Geografijos referatai, kursiniai, konspektai, šperos "Afrikos savanos augalija". Darbo ištraukos:SAVANA savanos Mokslininkai Žemę skirsto į augalijos zonas. Koks augalijos tipas būdingas Afrikos vietovei, kurios klimatograma pavaizduota? T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Atogrąžų ir paatogrąžų augalijos tipas, kuriame vyrauja miglinių šeimos kserofilinių žolių bendrijos.

Kaip vadinama Pietų Amerikos stepė? Câmpie întinsă caracteristică regiunilor. Mokiniai aiškinasi geografinio tinklo iškraipymus žemėlapiuose. Nagrinėdami įvairaus turinio ir mastelio žemėlapius, mokosi suprasti jų panašumus ir skirtumus. Medžiai čia beveik neauga, augalijos įvairovė nedidelė. Dykumos būna dviejų tipų: aridinės (sauso ir karšto klimato) ir poliarinės (Arkties ir Antarkties). Dirvožemis yra rausvai susidarę aukščio augalija su žolės, retų egzempliorių.

Campos – Brazilijos savana plynaukštė – suformavo įvairių tipų augalų bendrijų.

You may also like