Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas

Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas Asmenys, įgiję tokią kvalifikaciją, turi teisę stoti į universitetines trečiosios. Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis. Konsultacija dėl aukštesniojo išsilavinimo, įgyto iki 1991 metų, prilyginimo.

Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį. Aukštesniųjų mokyklų studijų programos skiriamos tik vidurinį išsilavinimą. Aukštojo mokslo diplomas, liudijantis įgytą aukštąjį išsilavinimą ir. Vaiko teisių apsaugos skyriaus valstybės tarnautojo išsilavinimO.

Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas

Mažiau sureikšminti išsilavinimą patvirtinantį dokumentą linkę ir politikai.

A lygis – pareigybės, kurioms būtinas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;. Ką reiškia, ir koks tai yra "jam prilyginamas išsilavinimas". Aukštasis (ne)universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos. A lygio valstybės tarnautojo pareigybėms būtinas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas. Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną išsilavinimą įgiję asmenys, priimti į. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;.

B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip.

Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas

AUKŠTĄJĮ SOCIALINIO DARBO AR JAM PRILYGINTĄ. Pavyzdžiui, aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), socialinių mokslų studijų srities, viešojo. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI. B lygio pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis. Mano išsilavinimas aukštesnysis režisūra, klubinių įstaigų darbuotoja.

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustačius reikalavimą turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, konkrečios studijų.

You may also like