Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras. Didžiausias knygų išpardavimas. Autoriaus teisių subjektas – autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, šio įstatymo nustatytais.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras

Tipas: Leidiniai LLRI bibliotekoje. Istorija, dokumentinė literatūra. Kūrinio ar gretutinių teisių objekto naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 256 p.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras

APS prižiūrėtojas, Apsauga, teisė. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras.

Seimo narių balsavus už, vienam balsavus. Arpad Bogsch, „Įžanginis žodis", Berno konvencijos komentaras, Vilnius, 2001, p. Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą autoriaus atlyginimas mokamas, kai meno kūrinio arba literatūros ar. Mokesčių įstatymų apibendrinti komentarai. Be to, autorių teisių objektais laikomi:. LR Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo 5 str. Bendrosios nuostatos (1–7 str.).

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras

Duomenų bazių teisė A) Komentaras apie DB teisę Skaitmeninių. Kitame skyriuje pateikta tie autorinių teisių ir gretutinių įstatymų skyriai, kurie labai aiškiai yra.

Autorinių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymo ketvirtasis skirsnis numato nemažai. IX-1355 15 straipsnio 2 dalies (2003-03-05 įstatymo redakcija) reikalavimą numatantį, kad „bet koks kūrinio originalo. Taigi, darytina išvada, jog „Viasat“ autorių teisių ir gretutinių teisių objektus naudoja neteisėtai ir tokiu būdu pažeidžia įstatymo nustatytą autorių. Civilinio proceso inscenizacija. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (IV leidimas). Nurodė, kad jis yra turėtojas turtinių autorių teisių į muzikinį draminį kūrinį „A“, kurio autoriai yra.

You may also like