Autorių teisių objektai

Autorių teisių objektai Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodoma, kad autorių teisių objektas yra „Kūrinys – originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo. Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno. Autoriaus teisių subjektas – autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, šio įstatymo nustatytais.

Autorių teisių objektai

Kad kūrinys butų saugomas kaip autorių teisės objektas, jis turi buti: 1) originalus; 2) autoriaus kūrybinės veiklos rezultatas; 3) išreikštas. Kad būtų saugomas kaip autorių teisės objektas, kūrinys turi atitikti tokius. Gretutinių teisių objektas – tiek tiesioginis (gyvas atlikimas), tiek į garso ar.

Grafičiai – autorių teisių saugomi objektai.

Autorių teisių objektai

Būtų klaidinga manyti, kad visi grafičiai ant miesto pastatų sienų atsiranda neteisėtai. Pirminiai ir išvestiniai autorių teisių subjektai. Pereiti į Kam suteikiama autorių teisių apsauga – Pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą autorių teisių objektais yra laikomi. Kaip gauti naudos iš kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimo? Kitiems priklausančių kūrinių panaudojimas.

Kriterijai: Išreikštas objektyvia forma kūrybinės veiklos rezultatas. Turtinės teisės suteikia autoriui teisę kontroliuoti jo kūrinio panaudojimą. Kaip autorių teisių objektas papildomai saugomas ir gaminio dizainas. Ginčas byloje kilo dėl autoriaus teisių pažeidimo. Teisėjų kolegija taip pat nurodė, kad prie autorinių teisių objektų priskiriami ir fotografijos. Be to, autorių teisių objektais laikomi:.

Lietuvos teritorijoje galiojo 15 metų autoriaus teisių galiojimo terminas. Pramoninės nuosavybės objektai 3. Publikacijos rūšis: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje (S6).

You may also like