Baroko architektura

Baroko architektura Company Logo Parengė: Mindaugas Bružas 3e. Barokas Kultūros epocha ir meno kryptis, XVII a. Jo raida siejama su kontrreformacija ir jėzuitų veikla, taip pat su monarchiniu.

Baroko architektura

Lietuvos barokas glaudžiai siejosi su Katalikų bažnyčios kova su protestantizmo. Plisti baroko architektūrą skatino didikų Radvilų, Sapiegų ir kitų fundacijos. Galų gale barokas užkariavo beveik visą Europą ir ispanų dėka pasiekė Ameriką. Naujasis stilius pirmiausia įsitvirtino bažnyčių architektūroje.

Baroko architektura

G Žymiausi baroko statiniai Lietuvoje.

Barokinių bažnyčių architektūra per du šimtmečius pasiekė iki tol nematytą. Pastatų interjeras – tetrališki efektai, įvairios skulptūros. Plytinė gotika, kuri turi bendrus bruožus su Šiaurės Lenkijos ir Šiaurės. Vokietijos gotika, Vilnių pasiekė XIV a. Lietuvoje barokas labiausiai paplito sakralinėje architektūroje. Siauresniąja prasme baroku vadinamas šio laikotarpio architektūros ir. Baroko mene darniai susijo architektūra, dailė ir kai kurios kitos meno. BAROKO ARCHITEKTŪROS STILIUS IR VISŲ ŠVENTŲJŲ BAŽNYČIA VILNIUJE Kultūros ir meno istorijos.

Baroko architektura

Dominuojančios baroko architektūros formos ir linijos išsirutuliojo iš renesanso architektūros sprendimų, tačiau barokinio pastato visuma ir. Barokas, baroko architektūra, baroko literatūra. Barokinės architektūros tikslas buvo sukrėsti, sujaudinti žiūrovą. Sakralinėje architektūroje norėta pažadinti stebėtojo religingumą, mistinius išgyvenimus. Vilniaus vėlyvojo baroko architektūrai būdinga linksma, kiek teatrališka, bet. Rengė Algimantas, Aurimas, Germantas, Dainius, Lukas.

Tokiu vardu istoriografijoje vadinama XVIII a. Baroko architektūrai didžiausią įtaką turėjo Renesanso kultūra.

You may also like