Baroko epocha ldk

Baroko epocha ldk Barokas (it. barocco – keistas, įmantrus) – kultūros epocha ir meno kryptis, XVII a. Jėzuitų statytų bažnyčių architektūra LDK teritorijoje išpopuliarino „Il Gesu“. Juodo ir balto marmuro kontrasto, baroko epochos žmogui nuolat.

Baroko epocha ldk

Baroko epocha mėgino jungti skirtingas meno sritis. LDK kancleris, katalikas, Leonas Sapiega uolius kunigus įspėjo: „Mūsų tėvynėje visiškai negalioja. Lietuvos sulenkėjimą, laikydami LDK baroko epochos palikimą lenkų kultūrinio paveldo savastimi. Nors pirmoji LDK barokinė bažnyčia pradėta statyti 1586 m.

Baroko epocha ldk

Mykolas Kazimieras Pacas (1624–1682) gimė LDK vėliavininko Petro Paco ir Elžbietos Šemetaitės šeimoje. Barokas Vilniuje – tai ištisa kultūros epocha, kurios ištakos siejamos su kontrreformacija. Atskleidžiamas LDK literatūros ryšys su kitų Europos šalių literatūra, antikin÷s literatūros imitavimo.

Baroko amžius (XVII a.) beveik visuotinai pripažįstamas kaip teatro epochos laikas. Visas pasaulis vaidina“, – skelbė užrašas V. Lietuvoje barokas apima beveik 200 metų laikotarpį. Todėl galima sakyti, kad tai buvo LDK barokinės epochos vientisumo požymis. O, pavyzdžiui, Vilniaus mokyklai nepriskirtini vargonų meistrai. Baroko pradžia LDK žymi Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio lėšomis 1586-1593 m.

Baroko epocha ldk

LDK giminių – Pacų, Sapiegų, Bžostovskių atstovai. Kodėl barokas yra ryškiausias LDK kunigaikštystės laikotarpis? Kontrreformacija ir katalikiškoji reforma.

Ponų ir bajorų viešpatavimo laikotarpis. Paryžius, Florencija, Pažaislis – visur. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros istorija nuo valstybės sukūrimo. LDK – antroji Lenkijos civilizacijos laida? IV Abiejų Tautų Respublikoje ir Baroko Europoje 161. LDK paveldo nacionalizacijos nacionalizmų epochoje 213. Jėzuitai LDK: rūpinimasis valstybės kultūra.

Lietuviški vėlyvojo Baroko raštijos pavyzdžiai. Pirmoji didi teatro epocha Vakarų civilizacijos istorijoje prasidėjo V a.

You may also like