Bendrijos steigimas dokumentai

Bendrijos steigimas dokumentai Daugiabucio namo savininku bendrijos istatai 2012Populiarus! Prie bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas su jų parašais. Administratorius bendrijos steigimo iniciatoriams ne vėliau kaip per 15 dienų.

Bendrijos steigimas dokumentai

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo paslaugos: parengiami įstatai. Suburta iniciatyvinė grupė pirmiausia turi parengti bendrijos įstatų projektą. Notaro patvirtintus bendrijos steigimo dokumentus bendrijos. Individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, mažoji bendrija, viešoji įstaiga gali būti steigiamos elektroniniu būdu, naudojant pavyzdines steigimo dokumentų.

Bendrijos steigimas dokumentai

Ar sudėtinga steigti mažąją bendriją? Mažąją bendriją steigti nesudėtinga, nes yra parengti mažosios bendrijos pavyzdiniai steigimo dokumentai. Steigiant daugiabučių namų savininkų bendriją būtina laikytis DGNKPPSB. Steigiant mažąją bendriją elektroniniu būdu: – visi steigėjai privalo turėti kvalifikuotus elektroninius parašus; – visi dokumentai pasirašomi tik kvalifikuotais. Sodininkų bendrijos steigimo dokumentai. Steigimo sutartis; Viešas pranešimas sodininkams apie steigiamą bendriją; Įstatai; Steigiamojo susirinkimo protokolas.

Mažosios bendrijos (MB) steigimo dokumentų pavyzdys. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto forma. Iniciatoriais steigti Bendriją gali būti kiekvienas namo patalpų savininkas arba jų.

Bendrijos steigimas dokumentai

Sprendimą steigti bendriją priima butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų steigiamasis. Bendrijos steigimo dokumentų atitiktį įstatymams tvirtina notaras. DOKUMENTAI, PATEIKIAMI STEIGIANT SODININKŲ BENDRIJĄ. Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos. MB steigimo dokumentų nereikia tvirtinti pas notarą – tai leis sutaupyti dar keletą litų.

Mažajai bendrijai nebūtinas vadovas, kai tuo tarpu UAB vadovas ir.

You may also like