Būdvardžių priesagos

Būdvardžių priesagos Būdvardžių priesaginei darybai būdinga: 1) nedidelis priesagų kiekis ir 2) priesagų daugiareikšmiškumas. Iš kokybinių būdvardžių reguliariai daromos atitinkamo savaiminio ir. Priesagas gali turėti daiktavardžiai, būdvardžiai, skaitvardžiai, įvardžiai, veiksmažodžiai ir prieveiksmiai.

Būdvardžių priesagos

Reikėtų įsidėmėti, jog kai kurie veiksmažodžiai ar jų. Lietuvių kalbos pamokų metu pabandysime: Palyginti gėlių aprašymą poezijoje, mokslo populiariojoje literatūroje ir. Daromi su priesagomis iš daiktavardžių, veiksmažodžių ir būdvardžių.

Būdvardžio priesagos neturi semantinio ir funkcinio skaidrumo kaip daiktavardis, nes jos.

Būdvardžių priesagos

BŪDVARDžIŲ sU PRIEsAGoMIs -ingas (ar), -inis (-ė) IR -iškas (-a). DLKG) juos priskyrė skirtingoms darybos kate gorijoms: priesagos -ingas (-a). Ankstesnė prekė PREKĖ 23 88 Kita prekė. Būdvardžiai ir veiksmažodžiai – aprašoma ne daiktų pavadinimų, o požymių. Būdvardis – kalbos dalis, žyminti daikto ypatybę ir atsakanti į klausimus „koks? Aukščiausias su priesaga iaus (ramiausias, ramiausia). Būdvardis yra kalbos dalis, kuri žymi ypatybę ir atsako į klausimus koks?

Plakatas, 70×100 cm, laminuotas – Plakatas, 70×100 cm. Bet ar kiekvienas žodyno vartotojas jas žino ir turi žinoti? Juk dauguma būdvardžių priesagų, tarp jų ir priesagos -inis, -ė bei. Su "y" rašomos šios dažniau vartojamos priesagos. Priesagą -(i)ukas turi mažybiniai daiktavardžiai ir būdvardžiai ( vaikiukas, mažiukas, -ė ), o -(i)ūkas – ne. PRIESAGŲ – uotas ir -otas VARTOJIMAS IR RAŠYBA. Priesagos -otas, -a vediniai reiškia ypatybę pagal turėjimą ko nors tiek.

Ambrazas, Veiksmažodiniai būdvardžiai su priesagomis -tinis (-ė) ir -tinas. Dar didesnė šių būdvardžių reikšmių įvairovė. Kadangi priesagos -inis būd vardžių reikšmės.

You may also like