Daiktavardis su galune us

Daiktavardis su galune us Vyriškosios giminės daiktavardžiai turi galūnes -as, -is, -ys, -(i)us, -uo: ras. Skiriasi ir kamienas, ir galūnė: ras – ó eris, ras – ž on , berniù as – erg i ė, ėvas –. Daiktavardis yra kalbos dalis, kuri pasako daikto vardą ir atsako į.

Daiktavardis su galune us

Jei būdvardis yra vienaskaitos, tai vardininke rašome -us (koks?), o jei. Kaitymo sistema remiasi daiktavardžių galūnėmis. IV, -(i)us, -(i)aus, lietus, autorius. I linksniuotės daiktavardžiai vienaskaitos vardininke gali turėti galūnę -ys (arkl-ys). Po daiktavardžių su priesaga -tojas rašoma skliausteliuose ir daiktavardžių su priesaga -tojis, -tojus galūnė -is, -us, o iliustraciniai pavyzdžiai pateikiami su. Lietuvių kalbos daiktavardžiai yra kaitomi ne tik skaičiumi: vienaskaita (vienas) ir daugiskaita (du ir daugiau).

Pateiktis skirta mokyti taisyklingai tarti ir rašyti vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko linksnio moteriškosios giminės daiktavardžius su galūne –is. Kartojimas : daiktavardžių ir būdvardžių kilmininkas. Kalbos Lietuvių kalba Daiktavardžio links…. Vardininke galūnę us, kilmininke – aus turintys vyriškos giminės daiktavardžiai (sūnus–sūnaus, derlius–derliaus). Daiktavardžiai su galūne -a gali būti tiek moteriškosios giminės, tiek vyriškosios giminės, pvz. Gramatinis linksnių skyrimas nusakomas tam tikromis galūnėmis. Gyvųjų daiktavardžių vienaskaitos kilmininkas visuomet turi galūnę -a.

Atpažinti daiktavardžių linksnius, įtvirtinti jų galūnių rašybą. Dažniausiai pridedame -s galūnę prie sujungtų daiktavardžių. Jei vardininko linksnio galūnė – ė, tai naudininko galūnė – ei, -ėms. The stone family are staying with us this weekend. Tačiau tikriniai daiktavardžiai, reiškiantys vyrų vardus ir pavardes, vienaskaitos.

You may also like