Daiktavardis su priesaga yn

Daiktavardis su priesaga yn Su "y" rašomos šios dažniau vartojamos priesagos. Priesagą -ena turi daiktavardžiai, reiškiantys odų bei kailių pavadinimus. Priesagas gali turėti daiktavardžiai, būdvardžiai, skaitvardžiai, įvardžiai, veiksmažodžiai ir prieveiksmiai.

Daiktavardis su priesaga yn

Reikėtų įsidėmėti, jog kai kurie veiksmažodžiai ar jų. Teoriškai iš kiekvieno daiktavardžio galima padaryti mažybinį daiktavardį. Skiriasi priesaga ir galūnės: ntis – a inas, a ė – ã inas, lã ė – lã inas, žąs s – žąsinas.

Daiktavardis – kaitoma kalbos dalis, kuri nusako daikto vardą ir atsako į klausimą.

Daiktavardis su priesaga yn

Jei priesaga prasideda balse (im, ym, yb, ės, en, ykl, ik, ėj), tuomet žodis. Priesaga arba sufiksas – po šaknies (tiesiog arba po kitos priesagos) einantis ir. Pagal funkciją išskiriamos žodžių darybos ir žodžių kaitybos priesagos. Priešdėliniai daiktavardžiai dažniausiai daromi iš daiktavardžių ir. Jei daiktavardis teturi daugiskaitą, tai antraštiniu žodžiu duodamas daugiskaitos. Po daiktavardžių su priesaga -tojas rašoma skliausteliuose ir daiktavardžių su. Iš kokybinių būdvardžių su priesaga ‑yn: geryn, aukštyn.

Nelengva atskirti, kada šie žodžiai yra dar daiktavardžiai, o kada – jau prieveiksmiai. Su priesaga -yn daromi prieveiksmiai iš dviskiemenių būdvardžių, turinčių.

Daiktavardis su priesaga yn

Tarptautiniuose žodžiuose rašome j, jeigu žodžio kamienas prieš priesagas. Veiksnys dažniausiai reiškiamas daiktavardžio ir įvardžio vardininku. Iš būdvardžių ir būdvardiškųjų žodžių sudaryti prieveiksmiai rašomi su -yn: aukštyn, geryn. Pranas Skardžius Lietuvių kalbos žodžių daryboje (1943:… skirstomi pagal pamatinio žodžio kalbos dalį (daiktavardis, būdvardis ir…. as), kaimynauti (: kaim-yn-as), kareiviauti (: kar-eiv-is), muzikantauti (: muzik-ant-as). Internete prieinamas anglų kalbos priešdėlių, priesagų ir sudurtinių dėmenų žodynas. Pavyzdžiui, žodyne daiktavardis dėsnis siejamas su dėti, deda, dėjo ir.

Daugelio pirminių hidronimų darybos pamatu eina daiktavardžiai su priesaga.

You may also like