Dalelyčių rašyba

Dalelyčių rašyba Su daiktavardžiais, veiksmažodžiais ir jų formomis, būdvardžiais ir būdvardiniais prieveiksmiais neigiamosios dalelytės gali būti. Nuo įvardžių, skaitvardžių, prieveiksmių :ne toks ,ne tas, ne vienas, ne visai , ne taip. Atsakymai pateikti po visų rašybos užduočių.

Dalelyčių rašyba

Dalelytė, Rašoma drauge, Rašoma atskirai. Ankstesnė prekė PREKĖ 16 52 Kita prekė. Kartu ar atskirai palinkėjimuose rašomos dalelytės „te“, „tegu“, „tegul“ ir pan. Kada dalelytė „gi“ rašoma kartu, o kada atskirai su greta einančiu žodžiu?

Dalelyčių rašyba

Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, p. Kolegė Žaneta Malinauskienė dalijasi gerąja patirtimi: DALELYČIŲ RAŠYBA.

NOSINIŲ RAIDŽIŲ RAŠYBA ŽODŽIŲ ŠAKNYJE 1. Prielinksniai lig, ligi, iki rašomi su i, dalelytė lyg – su y. Neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų rašyba. Jų tikslas – patikrinti fonetinę ir morfologinę rašybą. Nosinių balsių rašyba žodžių šaknyje (pateiktis). Praėjusį kartą "Laiškuose Lietuviams" svarstėme, kada dalelytė ne su kitais žodžiais yra rašoma drauge, o kada skyrium. Dėl klaidingos antrosios dalelytės rašybos, matyt, kalta ir jos artimiausia giminaitė.

Dalelyčių rašyba

Aktuali rašyba artėjant gražiausioms. Pageidaujamam, leidžiamam veiksmui.

Kompiuterių galimybės mokyti rašybos yra neribotos: jie gali ne tik taisyti. Manyčiau, supaprastinti būtų galima nebent dalelyčių rašybą- arba visas. Leidinys „Rašybos ir skyrybos užduotys 11–12 klasių mokiniams“ skirtas pakartoti. TESTAS: dalelyčių rašyba, neiginio „ne“ rašyba priebalsių supanašėjimas. Su skaitvardžiais, įvardžiais, prielinksniais, jungtukais ir daugeliu prieveiksmių bei dalelyčių neiginys ne paprastai tik priešpriešos ar neigimo reikšme ir. Užduotis namuose: parašyti skliausteliuose esančius žodžius kartu arba atskirai čia. Pradinio ugdymo programoje sudaromi taisyklingos rašybos pagrindai.

Kartu pateikiami rašybos (R) ir skyrybos (S) ypatumų paaiškinimai.

You may also like