Darzelio aukletojos veiklos planas

Darzelio aukletojos veiklos planas Marijampolio vaikų lopšelio – darželio. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiklos planai. Mokytojų metodinės grupės veiklos planas. Lopšelio-darželio veiklos kryptis – visapusiškas vaikų ugdymas, sudarant. Grupėje dirba 2 auklėtojos ir auklėtojos padėjėja. Veiklos planą rengė: Laimutė Garalienė, Laura Ivanovienė, Gražina Nakienė, Leta.

GRUPIŲ METINIAI UGDYMO PLANAI 2014-2015 metams.

Darzelio aukletojos veiklos planas

METŲ “GANDRIUKŲ” GRUPĖS VEIKLOS PLANAS. Darželio veiklai, bei numatyti naujus. Pedagogai: grupių auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupių auklėtojos, meninio ugdymo. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2016-2017 m. Auklėtojos domisi pedagoginės minties naujovėmis, lanko ikimokyklinės pedagogikos. Valentinos Stachovskajos kompetencijų aptarimo. Auklėtojų atviros veiklos darželio mokytojams ir jų aptarimas.

Meninės kūrybinės grupės veiklos planas 2012 m.

Darzelio aukletojos veiklos planas

Diana Baltranienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Visų darželio grupių veikla organizuojamą pagal dienotvarkę. Planą įgyvendins Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ administracija. Vadovaujantis įstaigos metinių veiklos planu, vyko netradiciniai renginiai:. Pramogą žiemą lauke „Sniegiukų išdaigos„ suorganizavo grupių auklėtojos ir. Metodinės grupės veiklos organizavimo planas. Versmės” metodiniu būreliu, rusų centru “Arinuška”, darželiu-mokykla “Berželis”. PATVIRTINTA: Klaipėdos lopšelio – darželio „Liepaitė“ direktoriaus 2016 m. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS 2016-2017 M. Rudens parodėlė „Daržovių kraitelė“ dalyvauja 1-2 grupės tėveliai ir auklėtojos.

Metinis ugdymo padalinio-darželio veiklos planas sudarytas atsižvelgiant. Menini ugdymo pedagogė Inga Šautkulienė, grupių auklėtojos. Jurgita Morkūnaitė Utkienė, Neringa. Efektyviai dirbo įstaigos metodinė grupė, vadovaujama auklėtojos metodininkės.

You may also like