Dauginamasis sandauga

Dauginamasis sandauga Skaičių daugyba yra apibrėžta taip pat ir atvejams kuomet yra tik vienas dauginamasis (sandauga lygi šio dauginamojo reikšmei), ir kai nėra jokių dauginamųjų. Vienaženklių skaičių ir dešimties sandaugas patogu pateikti lentele, kurios stulpelių ir eilučių antraštėse yra dauginamieji, o jų sankirtose – sandaugos:. Jeigu jis pasakytų Edvardui šių skaičių sandaugą, jam neužtektų. Norint surasti nežinomąjį dauginamąjį, reikia sandaugą padalinti iš žinomo dauginamojo. Raskite nezinoma˛ de˙meni˛, iš sumos ate˙me˛ zinoma˛ de˙meni˛. Daugyba naudojant papapildomą kodą, kai daugiklis ir dauginamasis neigiami. Dauginamasis Dauginamasis Sandauga. Kaip apibendrinti tokią sandaugą, kai pirmasis dauginamasis yra neigiamas skaičius?

Darydami prielaidą, kad neigiamųjų skaičių aritmetika. I dauginamasis x II dauginamasis = sandauga. Laipsnis su natūraliuoju rodikliu Sandauga n dauginamųjų, kurių. Dviejų sveikųjų skaičių suma, skirtumas bei sandauga yra sveikasis skaičius. Tačiau dalijant sveikąjį skaičių iš sveikojo ne visuomet gaunamas sveikasis. Natūraliųjų skaičių a ir n sandauga- tai suma n dėmenų, kurių kiekvienas lygus a. Jei nors vienas dauginamasis lygus nuliui, tai ir sandauga lygi nuliui. Standartinės išraiškos vienanario skaitinis dauginamasis vadinamas.

Dauginamasis sandauga

Standartiniu vienanarių panašiai galima išreikšti trijų ir daugiau vienanarių sandaugą. Kiekvieną sudėtinį skaičių galima išskaidyti pirminių daugiklių sandauga. Pirmiausia skaičių dalijame iš 2 (kol dalijasi), paskui – iš 3 ir kitų. Jeigu bent vienas sandaugos dauginamasis dalijasi iš kurio nors skaičiaus, tai ir sandauga dalijasi iš to skaičiaus. Skaitinio dauginamojo(koeficiento) ir raidinių dauginamųjų sandauga vadinama vienanariu. Raidiniai dauginamieji gali įgyti įvairias reikšmes, todėl jie vadinami. Daugyba a b = c a, b — dauginamieji c — sandauga a × b.

You may also like