De minimis pagalba žemės ūkiui

De minimis pagalba žemės ūkiui Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, nuostatos. Komisija priima naująjį reglamentą dėl mažos (de minimis) pagalbos pirminės žemės ūkio gamybos sektoriuje. Valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos.

De minimis pagalba žemės ūkiui

EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 mokestinių metų. Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį Konkurencijos tarybos specialistai teikia konsultacijas ketinantiems gauti arba jau gaunantiems valstybės pagalbą ūkio.

Pagalba kompensuojant garantinį užmokestį Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimas Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų.

De minimis pagalba žemės ūkiui

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo. De minimis valstybės pagalbos įmonės gali gauti iki 690. Ar pasikeitė žemės ūkio sektoriuje de minimis pagalbos dydis buvęs 7,5 tūket. Be to, pagal de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje taikomo reglamento 1 straipsnį pagalba negali būti apskaičiuojama remiantis rinkai. PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas. Lapkričio 9 dieną žemės ūkio ministrė patvirtino įsakymo „Nereikšmingos (de minimis) pagalbos mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių. EUR, 7500 EUR – žemės ūkio produktų gamybos.

TAR, 2016-11-09, 2016-26504 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS MĖSINIŲ. DELFI – Liepos mėnesio Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos.

De minimis pagalba žemės ūkiui

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras patikrins, kiek. Parama investicijoms į ţemės ūkio valdas“ įgyvendinimo. Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2016 m. D-266, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą. Pagalba teikiama augintojams, kurie atitinka reikalavimus. Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“.

Tačiau jeigu kooperatyvas yra pripažintas kaip žemės ūkio kooperatyvas, ir tokia.

You may also like