De minimis pagalbos dydis

De minimis pagalbos dydis Suteikta de minimis pagalba neturi įtakos valstybės pagalbos, teikiamos pagal. Papildoma de minimis pagalba turi būti skaičiuojama papildomam garantijos. Keičiasi de minimis pagalbos dydis ir skaičiavimo laikotarpis.

De minimis pagalbos dydis

Jeigu paaiškėja, kad nereikšminga (de minimis) pagalba, kurią ketinama suteikti, viršys leidžiamą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį. PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas. Pagal Europos Bendrijų sutartį, konkurencija negali būti ribojama subsidijuojant tam tikras įmones ar produktus, tačiau galimos tam tikros. EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

De minimis pagalbos dydis

Ar pasikeitė žemės ūkio sektoriuje de minimis pagalbos dydis buvęs 7,5 tūket.

Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai Įmonei per trejus metus. Pagalbos dydis ūkinių gyvūnų augintojams, atitinkantiems šių taisyklių 6 punkto. Savivaldybės administracijos Turto. Suteikti nereikšmingą (de minimis) pagalbą, neviršijant leistinos pagalbos dydžio, fiziniams arba juridiniams asmenims, kuriems nuosavybės teise priklauso. Finansavimas vienam SVV subjektui – tai inovacinis čekis, kurio vertė yra 10 000 litų, kai de minimis pagalbos dydis 100 proc. Iki šiol Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis).

Lėšų gavėjui suteikiamos de minimis pagalbos dydis ir skiriama fiksuotoji suma yra nurodoma lėšų skyrimo sutartyje. Mažiausias leistinas pagalbos dydis – 100 000 litų.

De minimis pagalbos dydis

DE MINIMIS PAGALBOS GAVĖJAMS TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMĄ. Atsižvelgiant į nereikšmingos de minimis pagalbos oro vežėjams. EUR dydžio pagalbos sumą Adria Airways, pagal. PROJEKTO ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas.

DELFI – Pieno gamintojams skirta nacionalinė pagalba – 18 mln. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis. Išieškomos pagalbos dydis ir išieškojimo tvarka:. De minimis taisyklės, taikomos valstybės pagalbos srityje.

You may also like