De minimis savoka

De minimis savoka Pagal Europos Bendrijų sutartį, konkurencija negali būti ribojama subsidijuojant tam tikras įmones ar produktus, tačiau galimos tam tikros. Atsakymai į DUK apie de minimis klausimyną, susijusį su Invegos administruojamomis priemonėmis verslo pradžiai ir plėtrai. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

De minimis savoka

Valstybės intervencijos ir konkurencijos sąvokos tarpusavyje glaudžiai susijusios. Rekomendacijos) nustatomi de minimis pagalbos teikimo. Apraše vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro.

De minimis savoka

PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR JŲ APIBŪDINIMAS. Pagrindiniai valstybės ir de minimis pagalbos reikalavimai. Gytis Petrukaitis, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros. Projektų ekspertų skyriaus ekspertas. Deklaracija apie de minimis pagalbą bei susijusius asmenis.

Kuo skiriasi valstybės pagalba ir de minimis pagalba? Prašytume į konsultacijas registruotis tel. Ką svarbu žinoti pildant deklaraciją apie de minimis pagalbą? DE MINIMIS PAGALBOS GAVĖJAMS TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMĄ.

De minimis savoka

Kitos sąvokos taisyklėse suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos. De minimis taisyklės, taikomos valstybės pagalbos srityje.

LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos deklaracija apie de minimis pagalbą ir. Sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5). Bet tai yra toks senas, dar nuo Romos laikų posakis lex de minimis non curat (lot.), kuris reiškia, kad įstatymas smulkmenomis nesirūpina. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose vartojamas sąvokas. EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio. Renovacijos projektų administratoriai uždavė du tuzinus klausimų apie.

ES reglamentų nustatyti de minimis reikalavimai. Kaip Teismas pastebėjo byloje De Wilde, Ooms and Versyp v.

You may also like