Epitetu pavyzdziai

Epitetu pavyzdziai Tokie dažniau būna epitetai, vaizdingi veiksmažodžiai. Epitetas – asmenį, daiktą, veiksmą, ypatybę meniškai apibūdinantis žodis. Epitetas (gr. πίθετον – epitheton) – žodis, palyginimas, aprašantis asmenį ar daiktą, sustiprinantis plastinę ir emocinę vaizdo išraišką.

Epitetu pavyzdziai

Epitetas – (gr. epitheton – pažodžiui: priedėlis) – stilistinė priemonė: žodis, pažymintis daikto, asmens, reiškinio savybę, ypatybę ir suteikiantis jam meninio. Išreiškiamas emocinis autoriaus požiūris, paryškinimas vaizdas. Pagal tai paprastosios metonimijos skirstomos į: metoniminį epitetą (žaliaskarė eglė), medžiagos metonimiją (vario klevai), vietos metonimiją. Eilėraštis yra vienas iš intymios lyrikos pavyzdžių. Skaidres apie menines raiskos priemones.

Neigiamas asmens vertinimas aiškėja iš platesnio konteksto, kai išvardijama, ko. Straipsnyje apžvelgiama būdvardinių žemės epitetų tradicija lietuvių tautosakoje. Tačiau sukaupti lietuvių tautosakos pavyzdžiai nelei džia taip griežtai atskirti. Pavyzdžiai be šaltinio nuorodos imti iš VDU Kompiuterinės. Epitetas pabrėžia daikto ar reiškinio ypatybes, vaizdo plastiškumą, spalvą ir pan. Apsvarstykite iš epitetų, kaip skirtingų kalbos dalių naudojimo pavyzdžiai:. Yra žmonių, kurie kitus įkvepia savo asmeniniu pavyzdžiu. Toliau laikraštis primena „aršios antisovietininkės“ (tokiu epitetu apibūdinama Lietuvos prezidentė).

Epitetu pavyzdziai

Toliau pateiktos epitetų grup s, sukurtos arba išskirtinai m gtos vartoti tam tikrų. Kurį laiką pavyzdžiai buvo renkami, ga- lima sakyti, atsitiktinai:. Dar keli pavyzdžiai kreipinių ir epitetų, tradiciškai vartojamų valdovų. Savižudžių tautos epitetas vėl buvo prisimintas po aktoriaus Vytauto. Brazilijos pavyzdžiu ir organizuoti daugiau renginių ir.

You may also like