Galuniu vediniai

Galuniu vediniai Galūnių vedinių darybinė reikšmė artima priesagų darybinei reikšmei, tiktai priesagų yra labai daug. Galūninis (galūnių vediniai: slėgis-slėgė, sąjūdis– juda). Sudūrimas (sudurtiniai žodžiai: malūnsparnis– malūnas, sparnas).

Galuniu vediniai

Daiktavardžių daryba Daugiausia lietuvių kalbos daiktavardžių yra sudaroma su priesagomis. APIBRĖŽIMAS: Vedinys, kurio darybos priemonė yra galūnė. PLAČIAU APIE TERMINĄ: Vedinys, kurio darybos.

Pagal darybos formantą 1 pamatiniu žodžiu besiremiantys vediniai skirstomi į priesagų (avidė), priešdėlių (pavakarė) ir galūnių (stalius) vedinius.

Galuniu vediniai

Darant galūnių vedinius, kai kuriais atvejais pasikeičia. Jie abu yra skirtingų galūnių vediniai iš veiksmažodžių. Vedyba, kai vediniai remiasi vienu pamatiniu žodžiu:. Veiksmažodžių, kurių pamatiniai žodžiai yra paprastieji daiktavardžiai, DŽ3e. Vedinių bruožus Viename iš svarbiausių XVI a. Sutrumpintos senosios akūtinės (tvirtapradės) galūnės, pvz. Remiamasi Naujųjų skolinių ir jų atitikmenų kartoteka (sudarytoja – šio straipsnio autorė).

Labai nedaug fizikos populiarinamuosiuose straipsniuose pateikta galūnių vedinių, pvz. Klasėje mokėmės apie žodžių galūnių rašybą.

Galuniu vediniai

Kamienas – tai žodžio dalis be galūnės (padainavimas). Neaiškūs arba su spėjamu pamatiniu žodžiu augalų pavadinimai. Profesinės kalbos pagrindai – Šis vadovėlis visų pirma skirtas Kauno technologijos universiteto įvairių specialybių studentams, studijuojantiems profesinės. Kaip ir apskritai kalboje vyrauja priesagų vediniai, antrąją vietą užima galūnių vediniai. Rečiausiai vartojami priesagų ir priešdėlių vediniai. Iš jų 31 yra priesagos, o 21 – galūnės vedinys, 9 dūriniai ir 1 samplaika.

Priešdėlių vediniai 32 Priešdėlių rašyba. Dažniausiai sparnuočių pavadinimai sudaromi prie šaknies pridedant priesagą. Vieni žodžiai turi priešdėlį apy- (apynaujis, apykaklė, apyvarta…), kiti – api- (apibėgti apibrėžimas…). Kokios taisyklės reguliuoja tokį y ir i rašymą?

You may also like