Garavimo siluma

Garavimo siluma Fizikos formulės – Šiluminiai reiškiniai: absoliuti temperatūra, temperatūra farenheitais, šilumos kiekis, kuro degimas, lydymosi šiluma, garavimas, šilumos kiekis. Moline šiluma vadinamas šilumos kiekis, reikalingas medžiagos vieno molio. Savitąja garavimo šiluma vadinamas šilumos kiekis, kuris turi būti suteiktas.

Garavimo siluma

Taigi, norint m masės kūno, kurio medžiagos savitoji šiluma c, temperatūrą pakelti nuo t1 iki. Taigi savitoji kondensacijos šiluma lygi savitajai garavimo šilumai. Garavimo šiluma – energijos kiekis, reikalingas paversti 1 mol skysčio į garus, esant 1 atm slėgiui. Medžiagos garavimo šiluma apskaičiuojama pagal formulę: Lm.

Garavimo siluma

Q = , kur L – savitoji garavimo šiluma. Kadangi dalis vandens garų kondensuojasi, išsiskiria kondensacijos šiluma. Darbo tikslas: susipažinti su skysčių garavimo, virimo ir garų kondensacijos reiškiniais. Nustatyti vandens savitąją garavimo šilumą. SAVITOJI ŠILUMA – rodo kiek šilumos reikia 1 kg medžiagos temperatūrai paketi 1 C. GARAVIMO ŠILUMA – garavimo šiluma lygi kondensacijos šilumai. Kokiu būdu šiluma perduodama vakuumu?

Radijo siųstuvo lempa, kurios anodas aušdamas perduoda aušinančiam vandeniui garavimo šilumą. Aukštutinė – kai degimo produktuose garai kondensuojasi ir įvertinama papildomai išsiskyrusi slaptoji garavimo šiluma. Praėjusių per ekonomaizerį ir išmetamų į aplinką dūmų temperatūra lieka. Kuo matuojama savitoji garavimo šiluma? Esant kambario temperatūrai (T = 293 K) ir normaliajam atmos- feros slėgiui ( pa ≅ 105 Pa ) vandens savitoJ 0. Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinė sistema slaptoji garavimo šiluma. UAB „Lazdijų šiluma“ (toliau – perkančioji organizacija) perka medžio skiedras. KURO DEGIMO ŠILUMA – šilumos kieki, kuri išskiria visai sudegdamas 1kg kuro.

Vandens savitoji garavimo šiluma yra 2,3. Alkoholio savitoji garavimo siluma mazesne uz vandens savitaja garavimo siluma. Kodel ant odos uzlasintas alkoholis ausina oda labiau negu.

You may also like