Garsai ir raides

Garsai ir raides Fonetika (gr. phōnētikos – garsinis) – tai kurios nors kalbos garsų skambėjimo (akustinių) ir tarimo (artikuliacinių) savybių visuma arba mokslas, tiriantis kalbos. Paprastai kiekvieną garsą žymime atskira raide: rytas, ritas; kąs, kas. Dažniausiai žodyje raidžių esti tiek kiek garsų, bet kartais raidžių yra daugiau. Mokykla: Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla. Pamokos tema: Garsai ir raidės u ir ū. Išsiaiškinti, kaip mokiniai geba išskirti panašiai skambančius garsus ir raides š ir ž ; nustatyti garso vietą žodyje. Paklausykite, kaip diktorius skaito tekstą. Lietuvių kalbos priebalsiams žymėti vartojamos šios raidės (priebalsės):. Atlik užduotis, tada paspausk „Baigta“, kad patikrintum atsakymus.

Jei paspausi „Pagalba“, kompiuteris įrašys vieną teisingą atsakymo raidę. Norėdami šnekamąją kalbą perteikti raštu, turime žinoti, kurios raidės kuriuos garsus žymi. Tačiau taip, kaip girdime, rašome tik dalį žodžių, kitus raidėmis. Prieš dvi dienas elektroniniame pašte radau įdomų pasiūlymą – logopedinę priemonę „Garsai ir raidės. U-Ū, I-Y, E-Ė garsų ir raidžių skyrimas. Jos atrakina duris į nuostabų knygų pasaulį. Priebalsiai c, č yra sudėtiniai garsai – afrikatos (= ts, tš).

Презентация Microsoft Power Point 1. Pratybų sąsiuvinis Garsai ir raidės skiriamas priešmokyklinukams. Jame supažindinama su lietuvių kalbos garsais ir raidėmis. Užduotys rašomajai kalbai lavinti – Užduotys skirtos pradinių klasių mokiniams, turintiems kalbos ir. Balsės – tai raidės, žyminčios balsius. Paspaudus ant raidelės mygtuko, parodomas paveikslėlis ir ištariamas pasirinktos raidelės garsas. Tada atsiranda užrašytas žodis iš tos raidės ir tas žodis. Iš pradžių aptariamas garsas V, jis žodyje aiškiai ištariamas.

Pavyzdžiui: voverė, lova, varlė, virvė. Toliau atliekama užduotis: surasti ir apibrėžti.

You may also like