Geometriniai kūnai

Geometriniai kūnai Mokykla: Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla. Pamokos uždavinys: Remdamiesi žiniomis apie geometrines figūras (trikampį, kvadratą, stačiakampį, skritulį), stebėdami vaizdinę medžiagą mokomosiose. Geometriniai kūnai ir geometrinės figūros.

Geometriniai kūnai

Ankstesnė prekė PREKĖ 16 69 Kita prekė. Erdvinių ir geometrinių figūrų palyginimas). Kaip vadinamas šis geometrinis kūnas?

Презентация Microsoft Power Point 1.

Geometriniai kūnai

Matematikos vadovėlyje pirmoje dalyje 34 puslapyje mokiniai su geometriniais kūnais – ritiniu, rutuliu, piramide, kubu, gretasieniu susipažįsta plačiau. Vaikai pamokoje naudojo ne tik savo atsineštus geometrinius kūnus, bet ir pačių pasigamintus. Glogster EDU – Interactive multimedia posters. Suskirstydami jums duotas geometrines figūras, gebėsite skirti erdvines ir. KB, Rimanta Gardauskienė, Raseinių „Kalno“ vid. Mes gyvename tokiu laiku, kai geometrinių kūnų, bei geometrinių figūrų aplink mus yra labai daug. Aiškinamos piešinio kompozicijos, perspektyvos ir. Mokymosi uždavinys: remdamiesi pamokoje pateikta informacija, atlikdami interaktyvias užduotis, mokiniai atpažins kubo.

Joje nagrin÷jami elementarių geometrinių kūnų vaizdavimo techniniuose br÷žiniuose pagrindai.

Geometriniai kūnai

Platono kūnai žinomi iš Antikos ir net senesnių laikų. Tolimesnis geometrinis įrodymas beveik tapatus Euklido pateiktam įrodymui: Kiekviena. Stabilumu daugiausia pasižymi geometriniai kūnai. Statišku laikomas kvadratas, skritulys, kubas, taisyklingas daugiakampis, gretasienis. Atpažink geometrines figūras (Interaktyvusis pratimas). Rinkinyje 96 detalės, patogus kibirėlis joms laikyti, geometriniai kūnai – tai 5 skirtingos geometrinės formos.

O dabar jais nusakomi geometriniai kūnai, daugiau ar mažiau atitinkantys šių daiktų formas.

You may also like