Giminiski zodziai voras

Giminiski zodziai voras Mokykla: Marijampolės "Smalsučio" pradinė mokykla. GIMINIŠKI ŽODŽIAI PABRAUKITE GIMINIŠKUS ŽODŽIUS. Mija apsidairė – atrodė, niekas daugiau butelio nepastebėjo. Tai žodžiai, kurie turi bendrą šaknį. Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojos Irenos Makackienės priemonės – giminiški žodžiai ir žodžio dalys. Parašykite paveikslėlių pavadinimus.

Bendroji giminiškų žodžių dalis vadinasi –šaknis.

Giminiski zodziai voras

Lietuviška ir užsienio muzika (dainų tekstai). Didžiausią šios reikšmės žodžių grupę sudaro paveldėti iš ide. Po 1 tašką – už teisingai sudėliotus kiekvienos klasės nariuotakojus. Laikas asmuo skaičius Linksnis Giminė. Yra trys giminiški žodžiai (tėvas, tėvelis, tėveliukas) – 3 taškai. Pagal sudėtį žodžiai skiriami į skaidžiuosius ir neskaidžiuosius.

Skaidieji turi daugiau negu vieną reikšminę dalį, o neskaidieji reikšminių. Savais žodžiais apibūdinkite pirmose 6 eilėraščio eilutėse vaizduojamą pasaulį. Paaiškinti, kodėl žodžiai motinos, vaikai yra ne giminiški žodžiai.

Giminiski zodziai voras

Ten voras vynioja tinklu sugautą musikę. Viliamės, kad pratybų sąsiuvinis taps priemone, padedančia geriau pažinti ir suprasti. Tiria žodžių kilmės bei jų raidos problemas fono-semantinių bendrybių nustatymo plotmėje (lingvistinė etimologija), taip pat kalbos struktūrų kaitą bei bendrybes. Taisyklingai tarti ir kirčiuoti dažniau vartojamus žodžius, savo krašto vietovardžius, savo bei. Suprasti, kaip padaromi giminiški žodžiai.

Jeigu du protai yra giminiški, ir instrumentai, per kuriuos jie veikia, suderinti. Ekspresyviosios antraštės yra kuriamos vartojant sintaksės, žodžių darybos. Tamsus veidrodinis paviršius, nuo kurio žmogus-voras patirtų mistinę ekstazę <.

You may also like