Giminisku zodziu pavyzdziai

Giminisku zodziu pavyzdziai Mokykla: Marijampolės "Smalsučio" pradinė mokykla. Lietuvių kalbos žodžių daryba – tai naujos reikšmės žodžių darymas tam. Bendroji giminiškų žodžių dalis vadinasi –šaknis. PAŽYMĖK ŠAKNĮ IŠBRAUK NEGIMINIŠKĄ ŽODĮ. Kalbų žodynai; Vertimas; Terminai; Tarptautiniai žodžiai; Vardai; Pavardės. Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojos Irenos Makackienės priemonės – giminiški žodžiai ir žodžio dalys. Tai žodžiai, kurie turi bendrą šaknį.

Giminisku zodziu pavyzdziai

Kadangi ta pati šaknis prisijungia įvairias žodžių ir jų formų sudedamąsias dalis.

Artimiausi giminiški žodžiai šiai formai (galvà) yra slavų kalbose. Kaip matyti iš pirmojo pavyzdžio, pamatinis vedinio kamienas. Nosinės balsės rašomos žodžių šaknyje prieš s , kai ą, ę, į, ų giminiškų žodžių šaknyse kaitaliojasi su an, en, in, un. GIMINIŠKI ŽODŽIAI – tai žodžiai, turintys artimą reikšmę ir tokią pat žodžio dalį. Dūriniai paprastai remiasi dviejų ar daugiau žodžių junginiu, pvz. Bendra giminiškų žodžių dalis, kurioje slypi žodžio reikšmė, vadinama žodžio šaknimi.

Prisiminkime kas tai yra giminiški žodžiai Pasakyk giminiškus žodžius Iš žodžio šaknų(žodžio dalies) susidaro giminiški žodžiai: medis, medelis. Taisyklingai, pagal išmoktas taisykles, ir tikslingai vartoti veiksmažodžius.

Giminisku zodziu pavyzdziai

Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad mokiniams sunkiau sekasi taisyklingai parašyti. Juo didesnis giminiškų žodžių procentas, juo vėliau lyginamosios kalbos viena nuo. Savo siūlomus prūsų kalbos žodžių grafinius taisymus Mažiulis visada grindė. Dabartinės lietuvių kalbos žodyno pavyzdžiu.

Ugdymosi sunkumų patiriantys mokiniai žodį. NOSINIŲ RAIDŽIŲ RAŠYBA ŽODŽIŲ ŠAKNYJE 1. Nosinių balsių rašyba žodžių šaknyse. Rašybos taisyklė Pavyzdžiai Priešdėlis 1.

You may also like