Hiperpoliarizacija

Hiperpoliarizacija Hiperpoliarizacijos pabaigoje visi K+ kanalai jau būna uždari. Kilus veikimo potencialui kito veikimo potencialo. Tokie pokyčiai atitinka farmakologinį ivabradino poveikį tinklainei, t. Ih srove, kuri yra labai panaši į širdies ritmo. Nedidelės membranos potencialo fliuktuacijos. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad šie jonų srautai skiriasi laiko atžvilgiu, o jų postūmis laike sukelia veikimo potencialo susidarymą, veikimo. Membranos hiperpoliarizacija sukelia Na+ jonų srovės į ritmo vedlio ląstelę padidėjimą. Ih) yra svarbi savaiminės diastolinės depoliarizacijos. Atsižvelgiant į receptoriaus ir mediatoriaus tipą, įvyksta postsinapsinės membranos depoliarizacija arba hiperpoliarizacija.

Poliariškumo pokytis gali būti įvairus. Bendra sukinių orientacija gali būti padidinta įvairiais metodais, žinomais bendru pavadinimu kaip hiperpoliarizacija. Postsinapsinių receptorių aktyvinimas sukelia kalio kanalų atsidarymą ir membranos hiperpoliarizacija (dėlto slopinami postsinapsiniai potencialai). V iki -50 mV), o didėj – hiperpoliarizacija (pvz.: nuo -70 mV iki -90 mV). Membr potenc kitimus gali sukelti du pagr veiksniai: l) jonų. Endotelio iłskiriamos hiperpoliarizuojanćios medšiagos kilm n. K jonų ir artėjant membranos depoliarizacijai prie K pusiausvyros potencialo. K kanalai – III fazės metu hiperpoliarizacija ↓ lygiųjų raumenų kontrakcija relaksacija i. AH, lerkanidipinas gali koreguoti, atnaujinti NO gamybą ir apsaugoti nuo hiperpoliarizacijos.

Slopinimas – hiperpoliarizacija (slopinantieeji postsinapsiniai potencialai). Smegenų aktyvumo skenogramos mąstant (sprendžiant problemas). GABA) – galvos smegenyse); Vyksta posinapsinės membranos hiperpoliarizacija – membranos potencialas tampa neigiamesnis nei ramybės.

You may also like