Išplėstinių pažyminių skyryba

Išplėstinių pažyminių skyryba Pažyminys, išreikštas būdvardžiu arba dalyviu su bent vienu savarankišku žodžiu ir einantis po pažymimojo žodžio, išskiriamas kableliais. Vadinasi, kintant pažymimojo žodžio formai pažyminys „prisitaiko“ prie pažymimojo. Stalų, išrikiuotų palei sieną, turėjo.

Išplėstinių pažyminių skyryba

Išplėstinio dalyvinio pažyminio skyryba 7 klasei. IŠPLĖSTINIŲ DALYVINIŲ PAŽYMINIŲ PO PAŽYMIMOJO ŽODŽIO SKYRYBA 1. Birutė Šufinskienė 7-8 klasės koncentras, lietuvių kalba, Kreipinys. Derinamojo ir nederinamojo pažyminio.

Išplėstinių pažyminių skyryba

Pagrindinės vientisinio sakinio skyrybos taisyklės: Tarp veiksnio ir tarinio gali. Skiriami po pažymimojo žodžio einantys išplėstiniai pažyminiai. Dabar rašysiu visas Skyrybos taisykles (tik pavadinimas ir pavyzdėlis). Po pažymimojo žodžio einantys tokie pažyminiai išskiriami kableliais. Vienas ar keli vientisiniai ar išplėstiniai derinamieji pažyminiai, einantys prieš pažymimąjį žodį, nuo jo. Pažyminių skyryba priklauso nuo pažyminio vietos sakinyje. Priedėlių skyryba (kaip ir išplėstinių pažyminių) priklauso nuo jų vietos sakinyje.

Sugalvokite po vieną sakinį su vienarūšėmis sakinio dalimis, tikslinamąja aplinkybe, išplėstiniu pažyminiu ir išplėstine aplinkybe. Norint nesuklysti skiriant priedėlius ir išplėstinius pažyminius, reikia.

Išplėstinių pažyminių skyryba

Raskite tuos sakinius ir padėkite praleistus skyrybos. Priedėlis – daiktavardžiu reiškiamas ir bent linksniu derinamas pažyminys. Nuoširdžiai dėkoju VU Lituanistinių studijų katedros profesorei Meilutei. TESTAS: dalyvių rašyba, galūnių rašyba, išplėstinių pažyminių skyryba, tiesioginės kalbos skyryba, sudėtinių prijungiamųjų sakinių skyryba. Kad įsimintumėte išplėstinių pažyminių privalomąsias skyrybos taisykles, dar kartą perskaitykite paaiškinimą apie privalomąją pažyminių skyrybą ir atkreipkite. Privalomosios skyrybos taisyklės nustato privalomą sakinio dalių arba sudėtinių.

Pažyminiai prieš pažymimąjį žodį, nurodantys ne vieno pagrindo. Pasirinkus skirti išplėstinę dalyvinę, pusdalyvinę ar padalyvinę aplinkybę. Lietuvių kalbos kursas 5 – 6 klasėms. Dėl išplėstinių pažyminių, sudėtinių sakinių, kreipinių, aiškinamųjų ir. Pastebėtina, kad mokinių daromos išplėstinių pažyminių skyrybos klaidos nepriklauso nuo to.

You may also like