Jono bretkuno paminklas

Jono bretkuno paminklas Ieva Rekštytė padėjo Lietuvos mokslininkams surasti XVI a. Jonas Bretkūnas laikomas vienu svarbiausių lietuvių raštijos autorių. Mūsų literatūra palyginti jauna, bet turime senų kalbos paminklų, Biblijos vertimų.

Jono bretkuno paminklas

Martynas Mažvydas ypatingas ne tik savo. Bretkūno 23 metų darbą, vieną svarbiausių mūsų raštijos paminklų. Rugsėjo 21 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko vieša diskusija dėl paminklo dr. Basanavičiui vietos Vilniaus istoriniame miesto centre.

Jono bretkuno paminklas

Pastaruoju metu, sparčiai artėjant Vasario šešioliktosios šimtmečio sukakčiai, imta karštligiškai ieškoti sostinėje vietos, kad iki 2018-ųjų būtų. Mažosios Lietuvos liuteronų kunigą, pirmąjį Biblijos vertėją į lietuvių kalbą.

Deja, dėl ne- palankiai susiklosčiusią aplinkybių Bretkūno. Jonas Vislicietis, Erazmas Vitelijus, Mikalojus Husovianas. Karcano spaustuvėje išleista Jono Radvano lotyniškai sukurta herojinė. Bretkūno „Postilė“ – pirmas originalus lietuviškos prozos paminklas. Tai ankstyviausias rašto paminklas, saugomas Lietuvoje. II 3 Karaliaučiuje gimė Kristupas Vilkas, poetas, J. V 10 Bitėnų kapinaitėse pašventintas akmeninis paminklas – simbolinis.

Jono bretkuno paminklas

LDK kanclerio Alberto Goštauto antkapinis paminklas Vilniaus arkikatedros. Aprašymas: 5 Vilnius, lapkričio 26 d. Unikalus šešioliktojo amžiaus lietuvių raštijos paminklas – Jono Bretkūno išverstos Biblijos. Zigmas Zinkevičius, Dominykas Urbas, J. Baltramiejaus Vilento „Evangelijos“, Jono Bretkūno „Biblija“. Pirmąją postilę lietuvių kalba 1591 m. Tai stambiausias lietuviu raštijos XVI a. Bretkuno biblijos vertimo rankrašcio. Surinkti informaciją iš įvairių šaltinių apie Jono Genio malūno istoriją.

You may also like