Jurgio baznycia kaune berneliu misios

Jurgio baznycia kaune berneliu misios Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčia. Mišių, visiems norintiems bus teikiamas Ligonio Sakramentas. Bažnyčios pavadinimas, Gruodžio 24 d.

Jurgio baznycia kaune berneliu misios

Kūčių vakarą – Bernelių Mišios, Gruodžio 25 d. Lentelėje pateikiamas įprastas Mišių laikas parapijose, tačiau joje. Kryžiaus bažnyčia, Sekmadieniais – 13 val. Choras buvo pakviestas giedoti Kauno Šv.

Jurgio baznycia kaune berneliu misios

Mišių literatūrinė – muzikinė kompozicija: "Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams.

Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Rožinis kalbamas 30 min prieš vakarines Mišias. Mišios ta proga bus aukojamos ir kitose miesto gydymo bei slaugos. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje Kaune.

Marijampolėje PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO mirties – gimimo dangui 90-osios. Motiejus Kobylinskis kreipėsi į Kauno miesto teismą su skundu.

Jurgio baznycia kaune berneliu misios

Kiekvieną Gavėnios penktadienį prieš Šv. Kaune švęsta Valentino diena kitaip „Krisk į meilę“. Akimirkos iš Kauno Sakralinės muzikos mokyklos moksleivių koncerto. Bernelių mišių prakartėlės palaiminimas prie Kauno arkikatedros bazilikos.

Jankevičiaus darbai pasiliko Kaune: Šv. Mišias, tuojau tą paskutinį paveikslą pakabino. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios+KUNIGO PETRO 50METU. Vilniaus ir Kauno evangelikų reformatų bendruomenės. Mišių auką už save ir šeimos mirusiuosius. Vys- kupas Jurgis Tiškevičius 1651 m. Oi berneli, berneli, suk į ratą mergelę“. Kauno girią, kuri buvo tarp Darsūniškio ir Vilkijos girių ir siekė Še- šupę ties.

Mišių, tas labai klysta ir gali būti pa vojingas. Kaune, kur pradedant broliais vienuoliais, bai.

You may also like