Kaip sumazinti oro tarsa

Kaip sumazinti oro tarsa DELFI – Lietuvoje padidėjus oro užterštumui kietosiomis dalelėmis Aplinkos ministerija parengė rekomendacijas gyventojams, kaip. Mokslininkai: taršą galima sumažinti beveik trečdaliu. Oro tarša kenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Kaip sumazinti oro tarsa

Taigi mažinti oro taršą vis dar yra svarbu. Pasak Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Alinos Rogožos oro tarša. Nors Lietuvoje oro tarša dažniausiai neviršija limitų ir oro kokybė gana gera.

Pastaruoju metu pasaulis labai supramonėjo. Vilniaus miesto savivaldybė vykdydama Lietuvos Respublikos aplinkos oro. Patikslintos programos tikslas – sumažinti oro taršą, numatyti griežtesnius. Parengė: Eglė Sidabraitė, 12hc klasė. Kauno Mato Šalčiaus vidurinė mokykla. Pagrindinis tarptautinis oro taršą reguliuojantis teisės aktas. Autotransporto žalai sumažinti taikomos įvairios technologinės, urbanistinės ir.

Automobilis yra pats didžiausias atmosferos teršėjas. Aplinkosaugos ekspertai nuolat pabrėžia, kad šiltnamio efektas bei oro tarša visame. Kokių priemonių galime imtis, norėdami sumažinti šiltnamio efektą?

Kaip sumazinti oro tarsa

Transporto paslaugų verslas ir aplinkosauga: kaip sumažinti oro taršą. Vokietijos federalinė vyriausybė pasiryžusi iki 2020 metų net 40 procentų sumažinti. Siekiant mažinti aplinkos taršą pakuočių atliekomis ir tausoti gamtos.

Lietuva, kaip ir kitos ES valstybės, iki 2020-ųjų turi gerokai sumažinti aplinkos oro taršą, o iki 2030 m. Siekiant dar labiau sumažinti oro taršą, geležinkelio keliamą triukšmą ir vibracijas, nuspręsta zonas šalia geležinkelio apželdinti. Vadinasi, ne viskas yra mūsų rankose ir sumažinti oro taršą iki nepavojingo kieko neužteks vien didelio noro. Tačiau puiku, kad supratę patalpų oro kokybės ir taršos problemas galime imtis veiksmų taršai sumažinti ir kokybei pagerinti.

You may also like