Kas yra ekologija

Kas yra ekologija Pasaulyje yra daug skirtingų gamtinių regionų su kiekvienam būdingais. Autoekologija (individo ekologija) – individo santykiai su jį supančia aplinka ir jos. Ekologiškas gyvenimo būdas, ekologiškas maistas, ekologiški. O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in. Ekologija – (gr. oikos – namas, būstinė, tėvynė + logos – mokslas) – mokslas, tiriantis organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, gyvosios ir negyvosios gamtos. Ekologija-Tai mokslas apie organizmų tarpusavio santykius,bei jų ryšius su negyvąja aplinka.

Ekologija yra palyginti nauja mokslo šaka, nagrinėjanti organizmų ryšį su.

Kas yra ekologija

Ekologija gali tik numatyti, kokios gali būti pasekmės vienaip ar kitaip įsikišus į. Iš tiesų pradinė šio žodžio reikšmė yra kur kas paprastesnė. Paskaita apie tai, kas yra manoma esant ekologiją ir apie tai, kas ji yra iš tiesų. Daugeliui ji gali pasirodyti ginčytina ar net nepriimtina, nes prieštaraus įprastoms. Ekos“ yra aplinka, namai, o ekologija – mokslas apie namus, mūsų gyvenamąją aplinką. Kai tie namai neteršiami, neniokojami, tai ir yra. Ekologai perspėja: ekokrizė pragaištingesnė už ekonominę krizę. Pasaulį apėmusi ekonominė krizė yra niekai, palyginti su tuo, kas laukia žmonijos dėl.

Ekologija – tai mokslas, tiriantis organizmų sąveiką su kitais roganizmais ir.

Kas yra ekologija

Būdingos kreivės (kuri yra J raidės fotmos) dalys: delsimo fazė ir. Hekelis šį mokslą yra pavadinęs gamtos ekonomika. Pastato ekologija (angl. building ecology) – pastato projektavimo principas daugiausia dėmesio. Kad atsakytume į šį klausimą, verta apglėbti žodį ekologija su visomis jo. Tai yra, rojaus reikia ieškoti ne kažkur danguje, o savo sąmonės.

Lekevičiaus vadovėlis „Ekologija: nuo individo iki biosferos“ gali palikti pėdsaką.

You may also like