Kėlimas laipsniu skaičiuoklė

Kėlimas laipsniu skaičiuoklė Kėlimas laipsniu – narinė operacija, reiškianti kartotinę daugybą ar jos apibendrinimus. Realiojo arba kompleksinio skaičiaus a kėlimas natūriniu laipsniu n. Tarkime, norite apskaičiuoti labai mažą mechaninės dalies arba didžiulio atstumo tarp dviejų galaktikų leistino nuokrypio lygį. Pagrindiniai veiksmai skaičiuoklės programoje OpenOffice. Svarbiausias skaičiuoklės darbo lango elementas yra vadinamas lakštu (sheet). Laipsniai su trupmeniniais racionaliaisiais rodikliais ir šaknys. Beje, kėlimui rodiklį galite patys nurodyti, numatytas rodiklis yra "2" (kvadratu kelia).

Kėlimas laipsniu skaičiuoklė

Galima kelti laipsnius su neigiamais rodikliais.

Tam tikro laipsnio šaknis yra ne kas kita, kaip kėlimas laipsniu, kai laipsnis yra trupmena. Greitas kėlimas kvadratu: norėdami pakelti skaičių 25 kvadratu turime prie jo pirmojo skaitmens pridėti vienetą 2+1 ir šią sumą. Algebrinės trupmenos, jų veiksmai: sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba ir kėlimas laipsniu. Perskaityti, užrašyti natūraliuosius skaičius iki 10 milijonų, trupmeninius ir. Lengva naudoti, intuityvi ir funkcionalus, tai tik skaičiuoklė, kuri tikrai leidžia darbą su frakcijomis. ELEKTRONINĖS SKAIČIUOKLĖS DARBO APLINKA. Motyvuodama algų kėlimą Krašto apsau2 gos ministerija. J yra naudojamas vietoj I, siekiant išvengti.

Kaip jau supratote, skaičiuoklės pagrindas yra ne vien skaičiuoti, bet ir duomenų. Išmoksime kelti pirmuosius 30 skaičius laipsniais. Teksto operacijos: & (dviejose ląstelėse esančių teksto eilučių sujungimas). Moka naudotis skaičiuokliu keldamas. Sveiki, taigi reikia parašyti tokią mini skaičiuoklę. Sinusų, tangentų, kotangentų, kosinusų, laipsnių reikšmės.

Excel skaičiuoklė leidžia rinkti ir redaguoti formulę pačiame narvelyje.

You may also like