Kirčiavimas emokykla

Kirčiavimas emokykla Išminties šaltinis trykšta iš lietuvių smulkiosios tautosakos versmės. Gimtųjų namų raktas – lietuvių pasakojamoji. Programą sudaro daugiau nei 9000 žodžių. Kirtis – vieno skiemens išryškinimas kitų to žodžio skiemenų atžvilgiu. Ryškesnis skiemuo vadinamas kirčiuotu, kiti – nekirčiuotais. Linksniuojamieji žodžiai pagal kirčiavimo ypatybes skirstomi į tipus, kurie. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai. Literatūros teorijos žinių patikrinimas.

Išvestinių veiksmažodžio formų kirčiavimas – vaizdo pamoka. Prielinksnių, jungtukų, jaustukų, ištiktukų, dalelyčių kirčiavimas. Mokymosi svetainės – Švietimo portalas – Emokykla. Sąvokos ir raktiniai žodžiai išryškinti tamsesniu šriftu, kirčiuoti skiemenys pabraukti. Pirmasis išanalizavo prūsų kalbos kirtį ir priegaidę, nustatė keletą bendrų baltams ir slavams kirčiavimo dėsningumų, atskirai nuo F. Daiktavardžio ir būdvardžio linksniuotės, linksniavimo ir kirčiavimo. Mokinių darbų vertinimo aprašai – žr.

Morfonologija, fonetika, tartis, kirčiavimas, kalbos kultūra, lingvodidaktika. Atkreipiamas suaugusiųjų dėmesys į taisyklingą jų kirčiavimą, kurio laikytis padės specialus skaičių žodynėlis. Svetainėje pateikiamos šešios dalys: tartis, kirčiavimas, leksika, žodžių daryba, morfologija ir sintaksė. Kiekvienos dalies pradžioje pateikiamos. Mokykla taupo pinigus ir mokykliniai rašybos ir kirčiavimo. Dviejų pagrindinių tarmių skyrimo požymis – kirčiuotų uo ir. Gerai girdi kirčiuotas ţodţio dalis, negirdi nekirčiuotų priešdėlių, galūnių.

Pasakotojo kalbos kultūros kokybė (tartis, kirčiavimas, norminė lietuvių kalba). Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, Vilnius, 2007. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas. Kituose skyreliuose panagrinėsime, kaip galima kurti. Kirčiuotas raides įterpti gali pasirinkdamas meniu Intar- pai komandą Rašmuo.

You may also like