Kirčiavimo užduotys 6 klasei

Kirčiavimo užduotys 6 klasei Literatūros teorijos žinių patikrinimas. Lietuvių kalbos kursas 5 – 6 klasėms. Aš nesidomiu gr_sinimais, kol jie nevy_domi, bet nemė_stu, kai man gr_so.

Kirčiavimo užduotys 6 klasei

Kirčiavimo ir morfologijos pagrindai. Tinkamai pažymėkite pajuodintų žodžių priegaidę. Birutė Šufinskienė – spalio 6, 2016. Vakar, šeštos pamokos metu, vyko skautų susirinkimas.

Kirčiavimo užduotys 6 klasei

Dalyvavo aukštesnių klasių aktyvistai, tame skaičiuje ir. Apsaugota: Užduotys lietuvių kalbos kultūros metams (5- 7 kl.) 2017. Petras Gedvilas Jei norite matyti komentarus, įveskite slaptažodį. Atlikdami šias užduotis galėsite pasitikrinti, kaip mokate nosinių balsių žodžių šaknyse rašybą. Pateikiami trijų lygių žodžių rašybos pratimai po 20 žodžių su. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimus.

Antanukas labiausiai myli savo senelę. LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS 5 KLASEI UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI. Balsiai u ir i visada yra trumpi ir žymimi kairiniu kirčio ženklu. Net jei jie yra pirmieji dvigarsių garsai (tvirtapradžiai dvigarsiai), jie vis tiek žymimi kairiniu kirčio ženklu. Be to, leidinyje kontroliniams darbams siūloma pasirengti atliekant užduotis savarankiškai ar mokytojui padedant. Atnaujintos lietuvių kalbos pratybos 6 klasei, kurias. Maironio kūryba, sukūrė Rasa Kolesnikovienė.

Užduotis ir vertinimo lenteles rengia ir teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo. Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla;. Mildai reikėtų būti drąsesn____ ir nebijoti kalbėti pamokoje prieš klasę. Kokią perkeltinę prasmę šiame kūrinyje įgyja maisto patiekalai? Praktinio kirčiavimo mokymo lentelės (vardažodis ir veiksmažodis). Teminis trumpalaikis planas ciklui modernizmas literatūroje ir kultūroje J. Latišenka Viduramžių istorijos atlasas 8 kl. Konstitucinės teisės klausimai, kazusai, užduotys (Šileikis), 2004.

Specialybės kalbos programa (naujoji redakcija), patvirtinta Valstybinės lietuvių. Vienos užduotys skirtos savarankiškam darbui, kitos – grupėmis. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas.

You may also like