Kirciuoti zodziai

Kirciuoti zodziai Jūsų tekstas: (Enter) Sukirčiuotas tekstas:. Lietuvių kalbos sakinių ir žodžių kirčiavimas. Kai kurie kirčiuoti žodžiai čia atvaizduoti be brūkšnelių, žyminčių latvių ilgą balsį:.

Kirciuoti zodziai

Antrajame nuo galo skiemenyje kirčiuoti žodžiai visuomet turi tvirtapradę priegaidę (alksnýnas, siū́las, sáulė), tolesniuose nuo galo skiemenyse kirčiuotų žodžių. Kókiu principu veikia automatinė kirčiavimo programa? Kirčiuojant atliekami trys žingsniai: 1) tekstas suskaidomas žodžiais, 2) žodžiai.

Tinkamai pažymėkite pajuodintų žodžių priegaidę. Esminiai žodžiai: bendrinė lietuvių kalba, kodi- fikuota kirčiavimo norma, kirčiavimo klaida, kirtis. Specialybės kalba: tartis ir kirčiavimas. Ilginami kirčiuoti trumpieji balsiai:. Išmokti kirčiuoti pirmosios kirčiuotės žodžius labai paprasta, nes šios kirčiuotės žodžių kirtis linksniuojant išlieka pastovus visuose vns. Iš šių daiktavardžių daug dažniau vartojami 1 kirčiuotės žodžiai.

Dažniausiai kanceliarinėje kalboje vartojamų tarptautinių žodžių kirčiavimas. Tarptautiniai daiktavardžiai dažniausiai kirčiuojami pagal pirmąją. Kurios kirčiuotės dažniausiai būna tarptautiniai žodžiai? KALBOS KULTŪRA LIETUVIŲ KALBOS ŽINYNAS MORFOLOGIJA KIRČIAVIMAS Kirtis ir priegaidė Jei žodis turi ne vieną, o du ar daugiau. Jei priešpaskutinis skiemuo tvirtapradis, buvusio šakninio kirčiavimo žodžio dabartinė trumpa galūnė lieka nekirčiuota, pvz. Prieš pamoką “Kirčiavimo taisyklių įtvirtinimas ir kirčiavimo pratybos”.

Jis pirmiausia skirtas 5–12 klasių mokiniams. Skoliniuose kirtis paprastai yra išlaikomas ten, kur kirčiuojamas originalioje kalboje. Kirtis – tai vieno skiemens paryškinimas žodyje tarp kitų to žodžio. Nuo to, kaip tariami kirčiuoti skiemenys, jie gali būti trumpieji ir ilgieji.

You may also like