Kokia jega veikia menuli

Kokia jega veikia menuli Panašiai viskas vyktų, jei mestume kokį daiktą nuo kalno viršūnės. Jo trajektoriją lemtų judėjimas tiesiai. Mėnulis traukia Žemę tokia pat jėga, kokia Žemė Mėnulį.

Kokia jega veikia menuli

Mėnulis skrieja aplink Žemę todėl, kad jį veikia Žemės traukos jėga. Traukos jėga mažėja proporcingai nuotolio kvadratui; todėl Saulės trauką reikia. Dėl to Žemė sukasi apie Žemės ir Mėnulio masių centrą. Kadangi Žemė yra gana didelis kosminis.

Kokia jega veikia menuli

Mėnuliais“ gali būti vadinami ir kitų planetų natūralūs palydovai, tačiau šiame straipsnyje patogumo dėlei kalbama tik apie Žemės palydovą – Mėnulį. Potvynis į mėnulį atsuktoje žemės pusėje susidaro priekyje mėnulio. Ir kai du tokio dydžio kūnai veikia vienas kitą gravitacinėmis jėgomis, tokiomis, kokiomis vienas kitą. Mėnulį, versdama skrieti jį aplink Žemę. Kūnas sveria 15 N, kokia to kūno masė? Ar veikia sunkio jėga kūną nesvarumo sąlygomis, pavyzdžiui, dirbtiniame Žemės. Kaip pakis kūno masė perkėlus jį iš Žemės į mėnulį: A. Kokią jėgą norint įveikti, tepam daiktus riebalais? Manau, supranti, kad planetos, judėdamos savo orbitomis, irgi veikia viena kitą.

Kokia jega veikia menuli

Užduotys: a)apskaičiuok, kokia jėga Mėnulį traukia Saulė, b) apskaičiuok. Cuk skaičiavimais „prarastieji mėnuliai“ sukosi aplink Žemę milijardą metų ar dar ilgiau po Mėnulio atsiradimo. Egzistuoja teorija, jog Mėnulis veikia ne tik vandenį. Kiek maždaug kartų Žemės traukos jėga pusiaujuje yra didesnė už. Saulės ir Mėnulio traukos jėgos sumuojasi ir veikia viena kryptimi, todėl tuo metu. Jėgų, kuriomis mėnulis veikia vieną arba kitą ežero pakraštį skirtumas yra per mažas.

Kokia Saulės sistemos susidarymo teorija plačiausiai pripažįstama šiuo metu?

You may also like