Kokie yra priesdeliai

Kokie yra priesdeliai Priešdėlinė daryba yra morfologinės darybos būdas, kai prie pamatinio žodžio pridedamas priešdėlis: laimė – nelaimė, sukti – nusukti, ilgas. Priešdėlių yra dvejopų – dalelyčių kilmės be-, te-, tebe-, ne-, nebe-, derančių su veiksmo trukme. Visi šie priešdėliai (išskyrus ne-) yra prielinksninės kilmės.

Kokie yra priesdeliai

Vieni priešdėliai į daiktavardžio sudėtį patekę drauge su veiksmažodžio kamienu kaip galūninės. Priešdėlis arba prefiksas – afiksas, kuris eina prieš savarankiškų žodžių. Puslapiai kategorijoje „Lietuvių kalbos priešdėliai“.

Rodoma 16 šios kategorijos puslapių (iš viso kategorijoje yra 16 puslapių).

Kokie yra priesdeliai

Kuriais ne kuriais atvejais priešdėlio ir šaknies balsiai tariant susilieja ir rašoma viena balsė, pvz. Reikėtų priešdėlių į- ir są- nepainioti su priešdėliais in-, im-, san-, sam-. Veiksmažodžiai su priešdėliu ant- žymimi santrumpa ž. Kokie priešdėliai vienaip tariasi, o kitaip rašosi? Kotvičiaus nuomonė, kad priešdėlis pa- lietuvių kalboje neturi. Tiesa, kartais yra sunku nuspręsti, kokią — leksinę ar gramatinę — funk. Antriniai žodžiai (dariniai) yra pasidaryti iš kitų žodžių.

Didžioji lietuvių kalbos leksikos dalis yra norminė ir vartotina. Bet jei šie žodžiai turi kokią atskirą reikšmę arba jeigu.

Kokie yra priesdeliai

Sangrąžinė dalelytė si(is) gali eiti po galūnės arba stovėti tarp priešdėlio ir šaknies. Išsiaiškinti, kaip mokiniai suprato, kas yra priešdėliniai veiksmažodžiai, mokėti juos suskirstyti reikšminėmis žodžio dalimis. Išskyrus dvi išimtis, visos bet kokios struktūros ir kil-. Kokie darybos būdai lietuvių kalboje menkai realizuoti?

Tyrimas suteikia galimybę nustatyti, kokie struktūriniai modeliai būdingi atski.

You may also like