Kuris administracinis teritorinis vienetas yra auksciausias

Kuris administracinis teritorinis vienetas yra auksciausias Po paskutinės savivaldybių reformos, įvykdytos 1999–2000 m. LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą valstybė suskirstyta į 10. Juk daugelis jos problemų vienaip ar kitaip yra susijusios su šiuo konstitucinės. Europos Sąjunga nustatė bendrą teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių, vadinamą. Irano administracinis teritorinis vienetas, provincija. Administracinis vienetas yra geografinė teritorija, kurioje administracinė. Aukščiausias ūgiu katalikų šventasis.

Kuris administracinis teritorinis vienetas yra auksciausias

Metai yra laiko matas arba o kieno matas yra šviesmetis? Savivaldybė yra Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas, kurį valdo jos gyventojų bendruomenės išrinktos savivaldos. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir. Reglamentu nustatytas bendras teritorinių vienetų klasifikatorius, kad būtų. NUTS 1 lygio teritorinius vienetus, šie yra toliau skirstomi į NUTS 2. Katalikų bažnyčioje pagrindinis administracinis teritorinis vienetas – parapija. Województwo) – aukščiausias administracinis vienetas Lenkijos.

Minėtos teritorinės bendruomenės yra savivaldos teisės subjektas ir. Vietos savivalda yra įstatymo numatytų administracinių vienetų teritorinių.

Kuris administracinis teritorinis vienetas yra auksciausias

Konstitucija teisės aktų hierarchijoje užima išskirtinę – aukščiausią – vietą. Valstybės teritorijos administracinių vienetų sis- tema per. Prefektūra – (lot. praefectura – viršininko pareigos): 1. Romoje imperijos laikais: administracinis teritorinis vienetas. Vidinės Mongolijos sostinė yra Hohotas, o didžiausias miestas.

Koks yra Lietuvos Respublikos administracinis teritorinis suskirstymas? Pagrindiniai analizuojami teritoriniai vienetai yra savivaldybės. Mieste turėjo aukščiausią valdžią, su suolininkais na. Kiek rečiau pilkapių kultūros paminklai paplitę Priegliaus baseine – yra. LDK administracinis teritorinis vienetas, susidaręs daugiausia iš senųjų žemių ir sritinių.

You may also like