Laiskas suneliui

Laiskas suneliui Mielas mano sūnau, buvai išsvajotas vaikas, tiek metų suptas, čiūčiuotas, myluotas mano mintyse ir širdyje. Mylimas mano sūnau angelo vardu, kaip tu užaugai nuo tos stebuklingos dienos, kai atėjai į šį pasaulį. Tą dieną, tavo gimimo dieną, Žemėje.

Laiskas suneliui

Dainininkės Jurgos Šeduikytės sutuoktinis, aktorius ir režisierius Vidas Bareikis pasidalino itin jausmingu ir atviru laišku savo sūnui Atui. Gyvenimą mylintys žmonės daro tai ką mėgsta, ir niekada nepasiduoda" Danielle Kennedy. Betvarkant mirusios žmonos daiktus, tarp senos užrašų knygelės puslapių, tarp sudžiūvusių, mėlynakių jau bekvapių neužmirštuolių žiedų.

Laiskas sunui" Kol tu busi visai mazas ir kiekviename zingsnyje tykos pavojai,as tau nuolat kartosiu: "Negalima".

Laiskas suneliui

Laiškas sūneliui, planų griovėjui ir kovotojui. Prisimink tuos, kurie tau brangūs, kurių. Mano Sūnau, užgimęs giliai mintyje Tėvo Širdyje, išvydęs Pasaulį Šviesiąja Saule. Krikštuke, paskaityti šventės metu ar atspausdinti bei palikti vaikeliui atminimui: Laiškas. Ramūnė atsiuntė savo eilėraštį – motinos laišką užsienyje gyvenančiam sūnui.

Manau, eilėraščio tema yra ypač aktuali šio. Internete plinta tėvo šiltas laiškas sūnui. Tėvas išgirdo sūnų kalbant telefonu apie tai, kad norėtų tėvams atskleisti esąs homoseksualus. Kad jau kovo 8-oji, tai ir skrebukas labai moteriškas 😉 Šis darbelis ilgai gulėjo nebaigtas, beveik savaitę.

Laiskas suneliui

Vis nostalgiškiau stebėti, kaip vienas po kito dingsta orientyrai į tuos laikus, kai buvau jaunas ir gražus. Taip ir norisi sudainuot, kaip tame. Ukmergės gyvūnų priglaudos "Klajūnas" savanoriai rengia protesto akcija šuneliui Mobiui atminti.

Dennisas Holmesas rado šeimos popierius jau po karo. Nuo šiol nebebūsiu tavo vedlys, bet šis laiškas kalbės mano lūpomis ir perduos mano patarimus bei nurodymus, galbūt net ir paskutinę valią.

You may also like