Lietuviškų pavardžių linksniavimas

Lietuviškų pavardžių linksniavimas Ar reikia kitų kalbų asmenvardžius lietuviškame tekste linksniuoti? Pereiti į Klausimai dėl vardo ir pavardės registravimo -. Vyro ar tėvo pavardė be lietuviškos galūnės.

Lietuviškų pavardžių linksniavimas

Apie lietuvių kalbos vardus ir pavardes. Dvinaris asmens įvardijimas (vardu ir pavarde) Lietuvoje įsigalėjo XVI–XVII a. Daugiau yra pavardžių, pavyzdžiui: Daukša, Venclova. Eugènija, Valen nas – Valen in , o pavardės – ir priesagomis: Jon itis – Jon i ienė ir.

Lietuviškų pavardžių linksniavimas

Archajiškos lietuvių kalbos pavardės išlaikė tik bendrą šeimos ir giminės pavardės. Lietuvių kalbos linksnių sistemą sudaro septyni linksniai – vardininkas.

Pagal lietuvių kalbos taisykles vyrų ir moterų pavardės turi skirtingas formas: iš vyriškų pavardžių su galūne -as (pvz. Kučiauskas) ištekėjusių. Lygiai taip pat gramatinami ir linksniuojami Lietuvos Respublikos piliečių vardai ir pavardės, net jei asmens pase nurodyta ir nesugramatinta vardo ir pavardės. Tikriniai, asmenų vardai, pavardės, slapyvardžiai, šventės, dievybės, leidinių ir. Projekte įtvirtintas principas – vardai ir pavardės rašomi lietuviškais. Nelietuviškų pavardžių ir vardų rašymo asmens dokumentuose žmonėms. Adomo Mickevičiaus palikuonei lietuvišką. Teko pasirašyti kelias funkcijas kad linksniuotų vardą ir pavardę pagal tris linksnius, kad kreipimasis.

Lietuviškų pavardžių linksniavimas

Rusų kalbos vardai ir pavardės lietuvių kalboje gali būti perteikti dviem būdais: a). Turiu galvoje Lietuvos piliečių vardų ir pavardžių rašymą asmens. Taip pat yra ir dėl užsieniečių pavardžių rašybos lietuviškai. Lietuvių, latvių kalbų linksniavimas, žodžių daryba visiškai skiriasi nuo visų kitų. Valstybinės kalbos komisijos priimtu nutarimu dėl moterų pavardžių. Daiktavardžio linksniavimo paradigmų lietuvių kalboje yra 12, o kirčiuočių – 4 (su dar 4-iais 3-čios kirčiuotės variantais).

Kadangi nuo gramatinių formų ypatybių. Tarp vardo ar pavardės ir prievardžio brūkšnelis nerašomas, pvz.

You may also like