Lietuviu kalbos testai 1 klasei

Lietuviu kalbos testai 1 klasei View more presentations or Upload your own. Gramatinės užduotys 1 klasės mokiniams. Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla.

Lietuviu kalbos testai 1 klasei

Tai nemokama lietuvių kalbos mokymosi sistema, skirta rašybos ir kalbos kultūros įgūdžių lavinimui. Lietuvių kalbos pasitikrinamasis darbas (Sudarė: pradinių kl. mokytoja R. Šulinskienė). Rita Šulinskienė Įvairios užduotys Lietuvių k. Aš ieškau žibuoklės Upeliukas uždainavo.

Lietuviu kalbos testai 1 klasei

Dalijamoji medžiaga; Testai; Papildomos užduotys. Matematikos mokymo(si) priemonių komplekto „Riešutas" 1 klasei tikslas – ugdyti vaiko.

Vadovėlis turiniu ir struktūra suderintas su lietuvių kalbos vadovėliu „Pupa". Visi, Biologija, Chemija, Dailė, technologijos, Etika, tikyba, Fizika, Geografija, Informacinės technologijos, Istorija, Lietuvių kalba, Matematika, Muzika. IŠMANIOJO SKAITYTOJO UŽRAŠAI 1-2 klasei. Pirmokai lietuvių kalbos mokysis aktyviai tyrinėdami, atrasdami, ieškodami. Jame rasite nuoseklią mokymosi sistemą. Leidinį „Lašelis pirmoko labirintuose. Kengūra lietuvių kalbos konkursas-2012-1 lygis-Lietuva.

Lietuviu kalbos testai 1 klasei

Diagnostiniai testai skirti mokinių pasiekimų lygiui nustatyti. Gamta ir žmogus 3-os ir 4-os klasės, 5-os klasės mokslo metų pradžioje. Testai 1 klasei Arkadijus Kiseliovas ir kiti +1. Testai I klasei (ŠOK) Aušra Didžgalvienė ir kiti. Testai-piešiniai pirmokų skaitymo gebėjimams pažinti. Elementoriaus „Šaltinėlis” komplektas parengtas pagal naujas Pradinio. Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas I – II klasei.

PUPA (nuo 2012 m. leidimo), lietuvių kalbos pratybų sąsiuviniai 1 klasei (3… RIEŠUTAS, matematikos testai 1 klasei (atnaujinto leidimo, su eurais, 2016 m.). Užduotys spalvojimui, rašymui, skaičiavimui, testai, kryžiažodžiai. Pridėk po 1, pridėk po 2, suskaičiuok.

You may also like