Lietuviu kalbos uzduotys 2 klasei

Lietuviu kalbos uzduotys 2 klasei Gramatinės užduotys 1 klasės mokiniams. Microsoft Power Point Presentation 316. View more presentations or Upload your own.

Lietuviu kalbos uzduotys 2 klasei

Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis. Papildomos užduotys 2 klasei (lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas). Prisimink rašytojus, parašyk jų vardus ir pavardes (2t.) a) Vaikų mėgstamas rašytojas, kuriantis apysakas apie. KAS GERAI JAUČIASI VANDENYJE 2 klasė.

Lietuviu kalbos uzduotys 2 klasei

Lietuvių kalbos užduotys 2015-2016 m. II KLASĖ LIETUVIŲ KALBOS TAISYKLIŲ KARTOJIMAS Parengė Grigiškių pradinės mokyklos vyr. Knygelėje pateiktos užduotys padės išmokti ir įtvirtinti taisykles (kaip rašyti žodžius, kurie atsako į klausimus ką?, ko daug?, kokių?, kur?), veiksmo žodžių rašybą. Norite patikrinti mokinių žinias arba duoti jiems papildomų užduočių? Teksto suvokimo užduotys II klasei (atsakymai). Ir antros klasės lietuvių (gimtosios) kalbos mokymo(si) priemonių komplekto „Pupa" tikslas lieka kalbinės vaiko. Paskirtis – priminti pagrindines lietuvių kalbos rašybos taisykles, įvertinti jas. Pirk Pasitikrinamieji darbai 2 klasei.

Vadovėlio 2 klasei „Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį“ pratybų sąsiuviniuose pateikiamos užduotys padės įtvirtinti ir taikyti per pamoką įgytas žinias.

Lietuviu kalbos uzduotys 2 klasei

Pratybos skirtos mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus bei. Paskirkite elektronines užduotis atlikti planšetėje arba kompiuteryje. II klasės vadovėlis „Naujasis šaltinis” parašytas pagal naujas Pradinio. Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas I – II klasei. Negalėjo pasakyti kodėl, bet labai pasikeitė j_dviejų sant_kiai per tą kraustym_si.

Vertinimo sistema; Standartizuotų 11 – 12 klasių užduočių vertinimas. Svetainės, padedančios mokytis lietuvių kalbos ppt.

You may also like