Lietuvių kalbos užduotys 2 klasei

Lietuvių kalbos užduotys 2 klasei Gramatinės užduotys 1 klasės mokiniams. Microsoft Power Point Presentation 316. View more presentations or Upload your own.

Lietuvių kalbos užduotys 2 klasei

Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis. Papildomos užduotys 2 klasei (lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas). Prisimink rašytojus, parašyk jų vardus ir pavardes (2t.) a) Vaikų mėgstamas rašytojas, kuriantis apysakas apie. KAS GERAI JAUČIASI VANDENYJE 2 klasė.

Lietuvių kalbos užduotys 2 klasei

Lietuvių kalbos užduotys 2015-2016 m. SOLFEDŽIO PAGRINDAI IR UŽDUOTYS II klasei su kompaktine plokštele. Teksto suvokimo užduotys II klasei (atsakymai). Ir antros klasės lietuvių (gimtosios) kalbos mokymo(si) priemonių komplekto „Pupa" tikslas lieka kalbinės vaiko. II KLASĖ LIETUVIŲ KALBOS TAISYKLIŲ KARTOJIMAS Parengė Grigiškių pradinės mokyklos vyr. Norite patikrinti mokinių žinias arba duoti jiems papildomų užduočių? Paskirtis – priminti pagrindines lietuvių kalbos rašybos taisykles, įvertinti jas. Pratybos skirtos mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus.

Paskirkite elektronines užduotis atlikti.

Lietuvių kalbos užduotys 2 klasei

Mokymosi priemonių katalogas 1-2 klasei. Jame rasite nuoseklią mokymosi sistemą, moky- mosi strategijų, užduočių rinkinių, parengtų pagal skirtin- gus mokinių. II klasės vadovėlis „Naujasis šaltinis” parašytas pagal naujas Pradinio. Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas I – II klasei. Vadovėlio 2 klasei „Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį“ pratybų sąsiuviniuose pateikiamos užduotys padės įtvirtinti ir taikyti per pamoką įgytas žinias.

Vertinimo sistema; Standartizuotų 11 – 12 klasių užduočių vertinimas. Svetainės, padedančios mokytis lietuvių kalbos ppt. II dalis Ina-Jūratė Sirtautienė ir kiti +8.

You may also like