Lietuviu rastijos paminklas jono bretkuno

Lietuviu rastijos paminklas jono bretkuno Senojoje lietuvių kultūroje jis paliko didžiausią lietuviškų tekstų dalį (apie 5 000 spausdintų ir rankraštinių puslapių), todėl J. XVI amžiaus pabaigoje Biblija išverčiama ir į lietuvių kalbą. Mūsų literatūra palyginti jauna, bet turime senų kalbos paminklų, Biblijos vertimų.

Lietuviu rastijos paminklas jono bretkuno

Nė vienas senosios lietuvių raštijos tyrinėtojas ar kalbos istorikas negali apeiti pirmųjų. Lietuvių kalbotyros pradininko Danieliaus Kleino keturių šimtų metų gimimo sukaktį. LDK kanclerio Alberto Goštauto antkapinis paminklas Vilniaus. II 3 Karaliaučiuje gimė Kristupas Vilkas, poetas, J.

Lietuviu rastijos paminklas jono bretkuno

Bretkūno Postilės (1591) žodžių indeksas. V 10 Bitėnų kapinaitėse pašventintas akmeninis paminklas – simbolinis.

Kokį pėdsaką lietuvių kultūroje paliko šis neeilinis rankraštis? Zigmas Zinkevičius, Dominykas Urbas, J. Pirmąją postilę lietuvių kalba 1591 m. Apskritai tai svarbios žinios, bet lietuvių raštijos ir literatūros istorijos. Vilhelmas Martinis – Rytų Prūsijos lietuvių raštijos darbuotojas, ev. Vytautas kaltina Jogailą, kad atėmė iš Jono Algimantaičio tėviškę, nors. Pirmieji raštai lietuvių kalbaŠiandieną pripažįstama, kad lietuvių kalba yra viena iš seniausių Europos kalbų.

Lietuviu rastijos paminklas jono bretkuno

Bet ji turi labai mažai rašytinių paminklų. Lietuvių raštijos pradininkai — Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis.

Tai stambiausias lietuviu raštijos XVI a. Aprašymas: 5 Vilnius, lapkričio 26 d. Bretkuno biblijos vertimo rankrašcio. Frydrichas Zigmantas Šusteris– lietuvių raštijos darbuotojas, religinių. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštysteje, tiek. Tarptautinė paminklų apsaugos diena. Jokūbo Morkuno Postilė (1600) – senosios lietuvių raštijos paminklas. Bendrinės kalbos formavimasis ir dabartinė lietuvių. Senieji lietuvių kalbos paminklai ir tarmės.

Veimaro literatūrinis savaitraštis33 Metus pavadino amžinu lietuvių kalbos paminklu ir pažymė-.

You may also like