Lietuvos profesijų klasifikatorius

Lietuvos profesijų klasifikatorius Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK). Galiojanti klasifikatoriaus versija LPK 2012 yra parengta pagal Tarptautinį standartinį. Kodas, Pavadinimas, Pogrupis, Grupė, Pagrindins pogrupis, Pagrindinė grupė.

Lietuvos profesijų klasifikatorius

LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIUS LPK 2012. Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus ISCO-08 nacionalinė versija. Teisės aktų paieškos sistema, tekstai su visais pakeitimais: kodeksai, įstatymai, nutarimai, įsakymai, ryšiai. Vadovaudamasis Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose ir informacinėse sistemose taisyklių.

Lietuvos profesijų klasifikatorius

Svetainėje pateikiama profesijų klasifikavimo duomenų bazė, kurioje glaustai aprašomos profesijos, jų skirstymas pagal grupes, kodavimas.

Tačiau renkantis profesiją atsakingai, kaip pataria švietimo ir mokslo. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta. PROFESIJOS PASIRINKIMAS – AKLAS, PRAKTIŠKAS AR IDEALISTIŠKAS? Sektoriui būdingų profesijų ir profesinių veiklų identifikavimas. Respublikinių moksleivių techninės. Personal name: LDRMT prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Akušerio veikla: konsultuoja ir prižiūri moteris prieš gimdymą ir po jo,; lanko motinas po gimdymo, stebi jų. Kaip koduoti tokias profesijas kaip inžinierius, vadybininkas, vairuotojas?

Klasifikatoriuje inžinierių, vadybininkų profesijos priskiriamos. Profesijos pasirinkimo, komunikacinių-organizacinių. Lietuvai dalyvaujant Europos integracijos procese atsirado poreikis kurti profesijų klasifikatorių, kuris įgalintų apžvelgti bei analizuoti darbo. Bendrinės lietuvių kalbos žodyne prie visų žodžių nurodoma kalbos dalis, keblesniais atvejais – ir. Trūkstamų profesijų užsieniečių įdarbinimo tvarka.

You may also like