Lietuvos totoriai laikrastis

Lietuvos totoriai laikrastis LIETUVOS TOTORIAI, laikraštis – leidyba. Mano požiūriu, laikraštis turi tapti vienijančia mūsų bendruomenės gran-dimi. Rajone gyvenančius totorius jis vertina kaip aktyvią ir daug.

Lietuvos totoriai laikrastis

Per šį laiką totoriai pergyveno daug svarbių įvykių: 1997 m. Seime pristatyme kalbėjusi ponia Vilija Aleknaitė-Abramikienė. Kita Biržų kunigaikštystėje išsiskyrusi tauta – totoriai, kurių pėdsakus galime. Lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūrinių bei kultūrinių ryšių tyrinėtojas, publicistas, vertėjas.

Lietuvos totoriai laikrastis

Lietuva, Europa, Pasaulis, Istorija, Įvykiai. Vietinis, regioninis ar nacionalinis laikraštis, žurnalas ar informacinės visuomenės informavimo priemonė.

Lietuvos ir pasaulio politikos bei kultūros naujienos. Elektrėnų Kronika – Elektrenų krašto laikraštis. Lietuvą su šeimomis, žadėdamas žemių ir privilegijų. Krymo totoriai – 12,1 %, kiti (baltarusiai, totoriai,armėnai) – 5. Veterinarijos instituto), jau 1531 m. Balninkų apylinkėse užrašyta 52 žydai (tik vyrai), 118 mahometonų (totoriai, karaimai), 205 bogomolai ir 80. Jo iniciatyva pradėtas leisti laikraštis „Varpas“ (1889–1905 m.).

Lietuvos totoriai laikrastis

Karvelis, Deimantas, “Žydai, karaimai ir totoriai Radvilų Biržų. Vilniaus lietuvių periodiniai leidiniai 1904–1940. Didesnę dalį gyventojų čia sudaro totoriai, išpažįstantys musulmonų tikėjimą.

Aušra” (“Auszra”), pirmasis mėnesinis. Karaimai ir totoriai paminėjo 600 – ąsias metines buvimo Lietuvoje. Trakų rajono laikraštis "Trakų žemė" vykdo projektus "Trakų rajono mokyklos: jų. Integruotos istorijos, dailės ir lietuvių kalbos pamokos planas. Ir kazoku generolus ir totoriu emirus:) Gales ten bendra veikla paplanuoti. Bild yra pamojke, geltonas laikrastis.

You may also like