Literaturos tipai

Literaturos tipai Skiriami trys teksto tipai – aprašymas, pasakojimas, samprotavimas. Literatūros kūriniai pagal tipus gali būti istoriniai, nuotykių. Samprotavimų daugiau yra rašytojų sukurtuose grožinės literatūros kūriniuose.

Literaturos tipai

Grožinė literatūra – tai rašytinio žodžio menas, kuriamas rašytojų, poetų, dramaturgų. Tai įvairių formų ir prasmių žodiniai kūriniai, galintys atskleisti ir pasaulio. Literatūra – tautos, epochos arba visos žmonijos rašytinių ir spausdintinių kūrinių visuma, raštija. Terminas literatūra gali būti taikomas tiek pavieniams.

Literaturos tipai

I Epas – pasakojamoji, įvykius aprašanti eiliuota ir prozinė literatūra.

Epo žanrai: Apybraiža – nedidelis literatūros kūrinys. Lyrika – kalbančiojo žmogaus jausmų reiškimas, išsakymas, jo vidinio pasaulio atsivėrimas. Pagal tradiciją literatūra skirstoma į tris rūšis: epą, lyriką ir dramą, tačiau skirstymo pagrindai buvo ir yra skirtingi, nevienodi. Konsultacijos dėl stojamojo egzamino, literatūros ir kt. Neturime nužymėję ir savo populiariosios literatūros istorijos, nesame įpratę prie. Romano tipai: socialinis – buitinis, psichologinis, intelektualinis, istorinis. Aprašymas – toks teksto tipas, kai aprašomas dalykas pateikiamas vaizdingai, sukeliamas adresato pasigėrėjimas, emocijos.

Kalbos, teksto pobūdis, stilistinės ypatybės.

Literaturos tipai

Tai lyg žmogaus būdo, charakterio tipai – juk lengviau bendrą kalbą randate su tuo. Grožinių kūrinių formą diktuoja literatūros rūšys ir žanrai, visiems kitiems. Ką tik baigta rengti ir paruošta tvirtinti naujoji literatūros programa. Lietuvių kalbos ir literatūros integracija su kitais dalykais. Aprobavo VPU Lituanistikos fakulteto Lietuvių literatūros katedra.

You may also like