Matai ir matavimai

Matai ir matavimai Apskaičiuok masę ir kainą (Interaktyvusis pratimas). Pakartoti ir įtvirtinti gebėjimą smulkinti ir stambinti gretimus ilgio, masės, laiko. Taisyklingai skaityti ir užrašyti įvairius matavimų rezultatus.

Matai ir matavimai

Nubrėžti nurodyto ilgio atkarpą, languotame popieriuje (sąsiuvinyje). Pereiti į Biralų matai arba saikai – 1 Pūras (matavimo vienetas) = 6 siekams 24 gorčiams (Kauno gubernija); 1 kartis = 2 puskarčiam = 32 gorčiam. AFRIKOS REKORDININKAI MATAI IR MATAVIMAI KOKIE YRA SVORIO MATAI? Ryte: 10:10 Vakare: 22:10 15:00 3:00.

Matai ir matavimai

Pagrindinės mokymo ir mokymosi priemonės: „Matematika Tau +“. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Naudotis paprasčiausiais buitiniais ilgio, laiko, masės ir temperatūros matavimo prietaisais. Senieji matavimo vienetai, naudoti Lietuvoje. Matai ir matavimai; Žmogus ir gyvoji gamta. Matai atsirado tada, kai žmogui prireikė matuoti aplinkos daiktus. Tarptautiniai matų vienetai ir jų ekvivalentai – metras, colis, kilogramas. Uždavinys: Remdamiesi pamokoje gauta informacija ir turimomis žiniomis, gebėsite taisyklingai perskaityti ir užrašyti įvairių.

Tema „Senovės matai ir matavimo priemonės“ pasirinkta todėl, kad mokiniai, gyvenantys.

Matai ir matavimai

Duomenų vaizdavimas ir stulpelinių diagramų. Kasdieniame gyvenime itin svarbūs yra gebėjimai, kurie ugdomi mokant matų ir matavimų. Britanijoje matuojamas pagal šiuos ploto vienetus: jardas (vienas pagrindinių matavimo vienetų), sudarytas iš 36 colių, kiti ilgio matai – jardas. Matai charakterizuojami mato sutartine verte, normuojama leistinosios mato paklaidos. MP matavimo sritis- visuma matuojamojo dydžio verčių, kurioms esant. Nors aprašomi matai gyvavo provincijos miesteliuose ir kaimuose, bet buvo. Vilniaus saikas (,,miara Vilenskaja“), netgi žydų tradiciniai matavimo vienetai.

Paprastais atvejais be matavimo įrankių įvertinti. Matai – tai sutartiniai lyginamieji dydžiai atitinkamos rūšies.

You may also like