Mediatoriaus paslaugos

Mediatoriaus paslaugos Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) yra ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli ginčų taikinimo tarpininkai. Mediacijos dėka ginčo šalių sudaryta taikos sutartis arba kiti procesiniai. Kalėdų senelis verslininkams atneš baudų ir ženkliai išaugusią paslaugų kainą?

Mediatoriaus paslaugos

Atkreiptinas dėmesys, jog neteisminės verslo mediacijos paslaugas Lietuvoje realiai teikia tik dvi institucijos – Vilniaus komercinio arbitražo teismas ir VŠĮ. Rezultatas šalių rankose – ginčą sprendžia pačios šalys, mediatorius tik padeda. Vadovaujantis Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos aprašo. P-124-(7.1.2), 17 punktu Teismo mediatorių sąrašas skelbiamas čia.

Mediatoriaus paslaugos

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas. Teisminę mediaciją vykdo teismo mediatoriai – specialiai apmokyti teisėjai, teisėjų. Mediacijos paslaugas teikiančios organizacijos taip pat gali įsipareigoti laikytis šio. Komunikacijos ir mediacijos instituto vadovė Natalija Kaminskienė. Abi ginčo šalys pasirenka mediatorių, kuriuo gali būti bet kuris fizinis asmuo. Esame vieni pirmųjų, kurie Lietuvoje pradėjo teikti tokią paslaugą. Jungtines mediacijos paslaugas teikia šie specialistai: Rasa Pietarienė. Skyrybų procese tarpininkaujama tarp tėvų siekiant sukurti saugią neutralią aplinką bei padėti rasti kompromisus, pasidalinant tėvams.

Kroatijoje mediacijos paslaugas taip pat gali teikti ir sertifikato neturintys mediatoriai.

Mediatoriaus paslaugos

Mediatoriaus paslaugų pobūdis skiriasi nuo teisininko, bei turi svarių privalumų. Kai kurias mediacijos procedūras, pavyzdžiui, santuokos. MEDIACIJOS PASLAUGA ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOJE. Siekiant užtikrinti kvalifikuotų mediacijos paslaugų teikimą, siūloma nustatyti papildomus reikalavimus mediacijos paslaugų teikimui. Teisminė mediacija vyksta teismo mediatoriaus su bylos dalyviais suderintu.

You may also like