Minksti kieti priebalsiai

Minksti kieti priebalsiai Prieš e, ę, ė, i, į, y priebalsiai visada minkšti; Minkštumo ženklas „i“ minkština priebalsius. Prieš a, ą, o, u, ū, ų priebalsiai visada kieti; Žodžio. Priebalsiai sudaro poras ir pagal kietumą ir minkštumą. Visi lietuvių kalbos priebalsiai gali būti kieti arba minkšti. Tiktai priebalsis j visuomet yra minkštas. Nustatykite,prieš kuriuos balsius priebalsiai esti kieti. Balsiai a , o , u kietina priebalsius.

Minksti kieti priebalsiai

Prieš kuriuos balsius priebalsiai esti minkšti?

Lietuvių kalbos priebalsiai skiriasi dar vienu požymiu: jie gali būti arba minkštieji, arba kietieji. Minkštieji priebalsiai tariami prieš balsius, žymimus raidėmis e, ė. Prieš kitą minkštąjį priebalsį jie galbūt išlieka kieti arba yra silpnai minkštinami. Straipsnyje aptariamos lietuvių kalbos fonemos (balsiai, priebalsiai). В — vienodai skardžių ir duslių, minkštų ir kietų. С — skardieji priebalsiai, kieti garsai. Jei keli priebalsiai greta, jie bus minkšti, išskyrus priebalsius k ir g, jie, stovėdami už kito priebalsio.

Jeigu žodžio kamieno paskutinis priebalsis yra kietas, tuomet taikomas.

Minksti kieti priebalsiai

Pavyzdžiui, žodyje pienas p yra minkštas, o žodyje paukštis – kietas. Palatalizuojamas kietas priebalsis gali tapti vienu iš kelių garsų variantų, pvz. Rusų kalbos priebalsės gali būti minkštos (palatalizuotos) ir kietos (nepalatalizuotos), taip pat. Visi anglų kalbos priebalsiai, paprastai, yra kieti, nepalatalizuoti. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: dvinarės priebalsių samplaikos, palatalizacija, pietų ir rytų.

Visada minkšti ir visada kieti priebalsiai 9. Visi atvejai priebalsių, kurių nėra bendraties ir būtajame kamiengalyje, o yra prieš. Dabar ш, ж yra visada kieti, ч, щ visada minkšti; nors garsas щ gali būti.

You may also like