Minkstieji balsiai

Minkstieji balsiai Lietuvių kalbos priebalsiai skiriasi dar vienu požymiu: jie gali būti arba minkštieji, arba kietieji. Minkštieji priebalsiai tariami prieš balsius, žymimus raidėmis e, ė. Prieš e, ę, ė, i, į, y priebalsiai visada minkšti; Minkštumo ženklas „i“ minkština priebalsius.

Minkstieji balsiai

Balsis gali paveikti raidę, esančią už pirmos ar antros raidės. Jo pagrindą sudaro balsis arba dvigarsis. Kietieji ir minkštieji priebalsiai design by Dóri Sirály for Prezi M I E S T A S , T I L T A S , Ž M O G U S , N A M A S , G A T. Priebalsiai tariami minkšti ir prieš tarptautinių žodžių balsį e, pvz. Visi lietuvių kalbos priebalsiai gali būti kieti arba minkšti. Straipsnyje aptariamos lietuvių kalbos fonemos (balsiai, priebalsiai), jų variantai ir fonemų.

Esminiai žodžiai: ilgieji balsiai, kietieji prie- balsiai, minkštieji priebalsiai. Po minkštųjų priebalsių prieš užpakalinės eilės balsius rašoma raidė i atskiro garso nežymi, ji tik rodo priebalsio minkštumą, plg. Literatūrinėje kalboje yra 16 mišriųjų dvigarsių, kurie žymimi balsių a, e, i, u ir. Rečiau šie dvibalsiai naudojami po minkštųjų priebalsių, pvz. Jei keli priebalsiai greta, jie bus minkšti, išskyrus priebalsius k ir g, jie, stovėdami už kito. Pakerys (2003, p.74) pastebi, kad „minkštieji priebalsiai lingvistinėje.

Regresyvinis minkštųjų priebalsių poveikis trumpųjų balsių.

Minkstieji balsiai

Fonologijoje kietieji priebalsiai laikomi savarankiškomis fonemomis (kaip ir minkštieji), nes prieš užpakalinės eilės balsius gali turėti skiriamąją (distinktyvinę). Naujoji Balsių pagrindinė mokykla tituluojama geriausia ir moderniausia mokykla ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione. Dariniai Jie skirstomi pagal tarimo trukme. Minkštumo ženklas, Kodėl tie patys priebalsiai gali būti ir kietieji, ir minkštieji? Balsiai Balsiai – trumpieji ir ilgieji.

Skirti trumpuosius balsius nuo ilgųjų ir kirčiuotuose, ir nekirčiuotuose skiemenyse:.

You may also like